Øget effektivitet og bedre overblik hos Vestas - Kaastrup Andersen

kaastrupandersen.dk

Øget effektivitet og bedre overblik hos Vestas - Kaastrup Andersen

6 Logistiske beretninger fra kaastrup | andersen


Konsulent Frank Schou

Nielsen, kaastrup | andersen

udarbejdede konceptløsning til

produktions- og lagerlayout i

kabelproduktionen hos Vestas.

Vestas selv stod for detailprojektering

og implementering.

I løbet af en periode på blot to måneder

lykkedes det Frank Schou Nielsen,

kaastrup | andersen at få udarbejdet

et koncept til produktions- og lagerlayout

til kabelproduktionen i Vestas

Control Systems.

- Min opgave var at udarbejde et

layout til kabelproduktionen og en

faseopdelt plan for implementeringen.

Herefter var det Vestas egne medarbejdere,

der skule udarbejde detaillayout

og stå for implementeringen,

fortæller Frank Schou Nielsen.

Situationen var, at Vestas Control som

de andre virksomheder i koncernen,

har et betydeligt øget aktivitetsniveau.

Det påvirker de områder, hvor

der fremstilles forskellige typer af

kabler.

Kabelproduktionen var rent fysisk

fordelt på en række lokaliteter, og derfor

skete det jævnligt, at de enkelte

områder ikke var effektive med det

interne flow, fordi materialer blev flyttet

mellem arbejdsprocesser på kryds

og tværs. Samtidig blev der opbygget

lagre af halvfabrikata på mange af

produktionsstederne for at udligne

udsving i produktionen og for at reducere

antallet af opstillinger.

For at matche fremtidens krav til

kapacitet, effektivitet og lagerniveau

besluttede Vestas’ ledelse at sammenlægge

de enkelte kabelproduktionsområder

til ét område, så der fremover

kun skulle være én underleverandør

til de øvrige produktionssteder.

-Det nye produktions- og lagerlayout

for den fremtidig kabelproduktion

skulle udarbejdes med basis i leanprincipper,

demandstyret ordre-/vareflow

og 5S standard. Samtidig skulle

det tage hensyn til arealbehovet for

en planlagt kapacitetsudvidelse.

Opgaven var derfor at få samlet hele

kabelproduktionen i en nybygget hal,

og samtidig med så korte interne

afstande som muligt. Derfor gjaldt

det om at have maskinerne samlet så

tæt som muligt, så man kunne spare

på transporten, siger Frank Schou

Nielsen.

Der blev etableret en styregruppe

sammensat af repræsentanter for

ledelsen og et projektteam med nøglepersoner

for kabelområdet samt

Frank Schou Nielsen.

- Efter introduktion af mål og aktivitetsplan

til områdernes timelønnede

medarbejdere blev der foretaget en

flowanalyse. Analysens formål var at

bestemme omfanget og flow for varestrømme

til og fra området.

Med udgangspunkt i flowanalysen og

med ønsket om at disponere materialer

og komponenter ud fra kanban

principper blev der udarbejdet forskellige

scenarier til produktions- og

lagerlayout, fortsætter Frank Schou

Nielsen.

De enkelte forslag blev understøttet

med fordele og ulemper, og forslagene

blev efterfølgende bearbejdet af områdets

medarbejdere og nøglepersoner,

og som resultat af en interaktiv

proces blev det endelige forslag fastlagt

og valgt.

Efter styregruppens vedtagelse af

forslaget kunne Vestas’ egne medarbejdere

gå i gang med detaillayout

og implementering af løsningen i den

nybyggede hal.

Gode resultater

Resultaterne udeblev ikke.

Projektets gennemførelse gav overordnet

et mere logisk layout og dermed

bedre overblik.

Resultaterne omfattede blandt andet:

• Øget effektivitet

• Redukton af gennemløbstider

• Færre varer i arbejde

”Vi var tidsmæssigt pressede, og vi

manglede ressourcer til at udarbejde

det konceptuelle oplæg. Det gjorde

kaastrup | andersen til aftalt tid og

budget”, siger teknisk supportchef

Jens-Jørn Pedersen, Vestas Control

System.

Logistiske beretninger fra kaastrup | andersen

7

More magazines by this user
Similar magazines