Produkttyper per havn - Danske Havne

danskehavne.dk

Produkttyper per havn - Danske Havne

”Den havnebaserede transportcenter løsning i

fremtidens transport- og logistiknetværk”

BILAG 9.6

Produkttyper per havn 2005”

Kilde: Danmarks Statistik.

Opgørelserne er eksklusiv råolie, hvilket især påvirker Fredericia Havn

11-05-2007


Indhold

1. Havnenes godsstrømme nationalt og internationalt.................. 1

1.1 Godsstrømme i alt ................................................................... 1

1.2 Københavns Havn ................................................................... 2

1.3 Århus Havn .............................................................................. 3

1.4 Kalundborg Havn ..................................................................... 4

1.5 Fredericia Havn ....................................................................... 5

1.6 Aalborg Portland Havn............................................................. 6

1.7 Aalborg Havn ........................................................................... 7

1.8 Odense Havn........................................................................... 8

1.9 Rønne Havn............................................................................. 9

1.10 Esbjerg Havn ......................................................................... 10

1.11 Thyborøn Havn ...................................................................... 11

1.12 Køge Havn............................................................................. 12

1.13 Spodsbjerg Havn ................................................................... 13

1.14 Kolding Havn ......................................................................... 14

1.15 Aabenraa Havn...................................................................... 15

1.16 Næstved Havn ....................................................................... 16

1.17 Nykøbing F. Havn .................................................................. 17

1.18 Nakskov Havn........................................................................ 18

1.19 Hanstholm Havn .................................................................... 19

1.20 Grenaa Havn ......................................................................... 20

1.21 Frederikshavn Havn............................................................... 21

1.22 Svendborg Havn .................................................................... 22

1.23 Randers Havn........................................................................ 23

1.24 Horsens Havn ........................................................................ 24

1.25 Korsør Havn........................................................................... 25

1.26 Nyborg Havn.......................................................................... 26

1.27 Skagen Havn ......................................................................... 27

1.28 Hirtshals Havn ....................................................................... 28

1.29 Rødby Havn........................................................................... 29

1.30 Struer Havn............................................................................ 30

1.31 Helsingør Havn ...................................................................... 31

Godsomsætning på danske havne 2005

i


1. Havnenes godsstrømme nationalt og

internationalt

1.1 Godsstrømme i alt

National godsomsætning på danske havne i alt,

total 29298 (1000 tons), 2005

Københavns Havn

Århus Havn

Kalundborg Havn

Fredericia Havn

2%

2%

1%

9%

Aalborg Portland Havn

Odense Havn

Rønne Havn

2%

3%

3%

4%

4%

4%

23%

Esbjerg Havn

Aalborg Havn

Thyborøn Havn

Køge Havn

Spodsbjerg Havn (samme for Tårs

)Havn

Kolding Havn

Aabenraa Havn

6%

Næstved Havn

Nykøbing F. Havn

6%

15%

Nakskov Havn

13%

Hanstholm Havn

Grenaa Havn

Frederikshavn Havn

Svendborg Havn

Randers Havn

International godsomsætning på danske

havne i alt, total 46650 (1000 tons), 2005

8%

2%

2%

3%

3%

4%

2%

3%

4%

2%

6%

6%

9%

10%

14%

11%

Fredericia Havn

Århus Havn

Rødby Færgehavn

Københavns Havn

Helsingør Havn

Esbjerg Havn

Frederikshavn Havn

Aalborg Havn

Aalborg Portland Havn

Gedser Havn

Hirtshals Havn

Aabenraa Havn

Odense Havn

Randers Havn

Grenaa Havn

Kolding Havn

Køge Havn

Rønne Havn

Kalundborg Havn

Nyborg Havn

Hanstholm Havn

Horsens Havn

Hundested Havn

Thyborøn Havn

Korsør Havn

Nakskov Havn

Skagen Havn

Næstved Havn

Struer Havn

Hobro Havn

Godsomsætning på danske havne 2005 1


1.2 Københavns Havn

Københavns Havn, national godsomsætning, total 1749

(1000 tons)

5%

1% Mineralske olieprodukter

Malme og metalaffald

20%

35%

Kul

Landbrugsprodukter

Sten, sand og grus

Kalk, cement, gips mv.

Gods i containere

Ro-ro-gods i øvrigt

Træ

26%

2%

2%

9%

Jern- og stålprodukter

Stykgods i øvrigt

Københavns Havn, international godsomsætning,

total 4889 (1000 tons)

Mineralske olieprodukter

Flydende kemikalier

5%

1%

3%

Malme og metalaffald

Kul

17%

10%

53%

Landbrugsprodukter

Sten, sand og grus

Gods i containere

Færgegods

Ro-ro-gods i øvrigt

8%

3%

Træ

Jern- og stålprodukter

Stykgods i øvrigt

Godsomsætning på danske havne 2005 2


1.3 Århus Havn

Århus Havn, national godsomsætning, total 4566 (1000

tons)

66%

14%

3%

2%

1%

5%

7%

2%

Mineralske olieprodukter

Flydende kemikalier

Malme og metalaffald

Kul

Landbrugsprodukter

Foderstoffer

Gødningsstoffer

Sten, sand og grus

Kalk, cement, gips mv.

Gods i containere

Færgegods

Ro-ro-gods i øvrigt

Stykgods i øvrigt

Århus Havn, international godsomsætning,

total 6600 (1000 tons)

6% 4% 10%

Flydende bulk i øvrigt

Mineralske olieprodukter

Flydende kemikalier

1%

Malme og metalaffald

6%

Kul

3%

2% Landbrugsprodukter

Foderstoffer

Gødningsstoffer

44%

20%

Sten, sand og grus

Gods i containere

3%

1%

Ro-ro-gods i øvrigt

Stykgods i øvrigt

Godsomsætning på danske havne 2005 3


1.4 Kalundborg Havn

Kalundorg Havn, national godsomsætning, total 3081

(1000 tons)

2%

Mineralske olieprodukter

Landbrugsprodukter

Gødningsstoffer

Sten, sand og grus

Færgegods

98%

Kalundborg Havn, international godsomsætning,

total 470 (1000 tons)

9%

5%

3%

Mineralske olieprodukter

4%

Flydende kemikalier

3%

Landbrugsprodukter

2%

Gødningsstoffer

Sten, sand og grus

Kalk, cement, gips mv.

74%

Træ

Stykgods i øvrigt

Godsomsætning på danske havne 2005 4


1.5 Fredericia Havn

Fredericia Havn, national godsomsætning, total 696 (1000

tons)

8%

1%

1%

3%

Mineralske olieprodukter

Flydende bulk i øvrigt

3%

Landbrugsprodukter

Foderstoffer

Gødningsstoffer

Sten, sand og grus

Fast bulk i øvrigt

Gods i containere

Træ

84%

Jern- og stålprodukter

Fredericia Havn, international godsomsætning,

total 3794 (1000 tons)

5% 5% 2%

2%

0%

0%

5%

16%

9% 0% Flydende bulk i øvrigt

Mineralske olieprodukter

Flydende kemikalier

2%

4%

2%

48%

Landbrugsprodukter

Foderstoffer

Gødningsstoffer

Sten, sand og grus

Kalk, cement, gips mv.

Fast bulk i øvrigt

Gods i containere

Ro-ro-gods i øvrigt

Træ

Jern- og stålprodukter

Stykgods i øvrigt

Godsomsætning på danske havne 2005 5


1.6 Aalborg Portland Havn

Aalborg Portland Havn, national godsomsætning, total

1213 (1000 tons)

3%

7%

Kul

16%

Sten, sand og grus

Kalk, cement, gips mv.

74%

Stykgods i øvrigt

Aalborg Portland Havn, international godsomsætning,

total 1698 (1000 tons)

9%

1%

8%

4%

Mineralske olieprodukter

Kul

Sten, sand og grus

Kalk, cement, gips mv.

Fast bulk i øvrigt

78%

Stykgods i øvrigt

Godsomsætning på danske havne 2005 6


1.7 Aalborg Havn

Aalborg Havn, national godsomsætning, total 724 (1000

tons)

14%

1%

1%

Mineralske olieprodukter

Malme og metalaffald

7%

Kul

Landbrugsprodukter

7%

Foderstoffer

6%

64%

Sten, sand og grus

Jern- og stålprodukter

Stykgods i øvrigt

Aalborg Havn, international godsomsætning,

total 1819 (1000 tons)

16%

6%

6%

17%

4%

2%

6%

7%

33%

1%

2%

Mineralske olieprodukter

Flydende kemikalier

Flydende bulk i øvrigt

Malme og metalaffald

Kul

Landbrugsprodukter

Foderstoffer

Gødningsstoffer

Sten, sand og grus

Kalk, cement, gips mv.

Gods i containere

Træ

Jern- og stålprodukter

Stykgods i øvrigt

Godsomsætning på danske havne 2005 7


1.8 Odense Havn

Odense Havn, national godsomsætning, total 1192 (1000

tons)

7%

2%

1%

Mineralske olieprodukter

1%

5%

20%

Malme og metalaffald

Kul

Landbrugsprodukter

Foderstoffer

Sten, sand og grus

Kalk, cement, gips mv.

64%

Jern- og stålprodukter

Odense Havn, international godsomsætning,

total 1145 (1000 tons)

19%

2%

1%

Mineralske olieprodukter

Flydende bulk i øvrigt

Malme og metalaffald

3%

3%

11%

45%

Kul

Landbrugsprodukter

Foderstoffer

Gødningsstoffer

Sten, sand og grus

4%

12%

Kalk, cement, gips mv.

Jern- og stålprodukter

Godsomsætning på danske havne 2005 8


1.9 Rønne Havn

Rønne Havn, national godsomsætning, total 890 (1000

tons)

3% 5%

1%

2%

1%

Mineralske olieprodukter

Malme og metalaffald

Landbrugsprodukter

Foderstoffer

34%

Gødningsstoffer

Sten, sand og grus

1%

2%

51%

Kalk, cement, gips mv.

Fast bulk i øvrigt

Færgegods

Træ

Jern- og stålprodukter

Stykgods i øvrigt

Rønne Havn, international godsomsætning,

total 514 (1000 tons)

16%

2%

1%

7%

4%

1%

Mineralske olieprodukter

Flydende bulk i øvrigt

Malme og metalaffald

Landbrugsprodukter

1%

5%

Foderstoffer

Gødningsstoffer

Sten, sand og grus

Kalk, cement, gips mv.

Fast bulk i øvrigt

63%

Færgegods

Træ

Stykgods i øvrigt

Godsomsætning på danske havne 2005 9


1.10 Esbjerg Havn

Esbjerg Havn, national godsomsætning, total 753 (1000

tons)

17%

10%

Mineralske olieprodukter

8%

Flydende kemikalier

7%

1%

14%

Flydende bulk i øvrigt

Sten, sand og grus

Kalk, cement, gips mv.

Fast bulk i øvrigt

Færgegods

43%

Stykgods i øvrigt

Esbjerg Havn, international godsomsætning,

total 2990 (1000 tons)

Mineralske olieprodukter

Flydende kemikalier

5%

4%

1%

4%

1%

Flydende bulk i øvrigt

Malme og metalaffald

Kul

Landbrugsprodukter

21%

Foderstoffer

Sten, sand og grus

Kalk, cement, gips mv.

56%

1%

2%

1%

4%

Fast bulk i øvrigt

Gods i containere

Ro-ro-gods i øvrigt

Træ

Stykgods i øvrigt

Godsomsætning på danske havne 2005 10


1.11 Thyborøn Havn

Thyborøn Havn, national godsomsætning, total 622 (1000

tons)

15%

0%

5% 2%

Mineralske olieprodukter

Flydende bulk i øvrigt

Sten, sand og grus

Færgegods

78%

Stykgods i øvrigt

Thyborøn Havn, international godsomsætning,

total 233 (1000 tons)

3%

17%

25%

Flydende kemikalier

Flydende bulk i øvrigt

Foderstoffer

Gødningsstoffer

30%

8%

Sten, sand og grus

Træ

Stykgods i øvrigt

17%

Godsomsætning på danske havne 2005 11


1.12 Køge Havn

Køge Havn, international godsomsætning,

total 754 (1000 tons)

Mineralske olieprodukter

5%

6%

1%

4%

Flydende bulk i øvrigt

Malme og metalaffald

Kul

21%

Landbrugsprodukter

Foderstoffer

26%

1%

2%

3%

Gødningsstoffer

Sten, sand og grus

Kalk, cement, gips mv.

Fast bulk i øvrigt

3%

28%

Træ

Jern- og stålprodukter

Stykgods i øvrigt

Køge Havn, national godsomsætning, total 522 (1000 tons)

4% 2%

26%

Flydende bulk i øvrigt

Malme og metalaffald

Landbrugsprodukter

Sten, sand og grus

Kalk, cement, gips mv.

58%

Fast bulk i øvrigt

10%

Færgegods

Træ

Godsomsætning på danske havne 2005 12


1.13 Spodsbjerg Havn

Spodsbjerg Havn (samme for Tårs Havn), national

godsomsætning, total 340 (1000 tons)

Færgegods

100%

Godsomsætning på danske havne 2005 13


1.14 Kolding Havn

Kolding Havn, national godsomsætning, total 321 (1000

tons)

3% 1%

13%

Flydende bulk i øvrigt

Malme og metalaffald

1%

2%

Landbrugsprodukter

1%

Foderstoffer

39%

Gødningsstoffer

Sten, sand og grus

Kalk, cement, gips mv.

Træ

40%

Jern- og stålprodukter

Stykgods i øvrigt

Kolding Havn, international godsomsætning,

total 798 (1000 tons)

Flydende bulk i øvrigt

Malme og metalaffald

3%

8%

4%

12%

Kul

Landbrugsprodukter

12%

2%

17%

19%

6%

3%

Foderstoffer

Gødningsstoffer

Sten, sand og grus

Kalk, cement, gips mv.

Fast bulk i øvrigt

Træ

14%

Jern- og stålprodukter

Stykgods i øvrigt

Godsomsætning på danske havne 2005 14


1.15 Aabenraa Havn

Aabenraa Havn, national godsomsætning, total 303 (1000

tons)

10%

Mineralske olieprodukter

29%

Flydende bulk i øvrigt

Sten, sand og grus

3%

2%

Kalk, cement, gips mv.

56%

Fast bulk i øvrigt

Aabenraa Havn, international godsomsætning,

total 1311 (1000 tons)

1%

20%

21%

Mineralske olieprodukter

Flydende kemikalier

Flydende bulk i øvrigt

1%

1%

3%

2%

2%

Landbrugsprodukter

Foderstoffer

Gødningsstoffer

Sten, sand og grus

Kalk, cement, gips mv.

Ro-ro-gods i øvrigt

49%

Træ

Stykgods i øvrigt

Godsomsætning på danske havne 2005 15


1.16 Næstved Havn

Næstved Havn, national godsomsætning, total 239 (1000

tons)

28%

3%

Landbrugsprodukter

Gødningsstoffer

Sten, sand og grus

69%

Fast bulk i øvrigt

Næstved Havn, international godsomsætning,

total 151 (1000 tons)

11%

5%

1%

4%

Landbrugsprodukter

Foderstoffer

28%

Gødningsstoffer

Sten, sand og grus

Fast bulk i øvrigt

51%

Træ

Godsomsætning på danske havne 2005 16


1.17 Nykøbing F. Havn

Nykøbing F. Havn, national godsomsætning, total 184

(1000 tons)

15%

1%

1%

Mineralske olieprodukter

Flydende bulk i øvrigt

8%

Malme og metalaffald

5%

61%

Kul

Sten, sand og grus

9%

Fast bulk i øvrigt

Træ

Godsomsætning på danske havne 2005 17


1.18 Nakskov Havn

Nakskov Havn, national godsomsætning, total 169 (1000

tons)

6%

17%

Flydende bulk i øvrigt

Malme og metalaffald

1%

Kul

9%

Landbrugsprodukter

42%

Foderstoffer

5%

Gødningsstoffer

Sten, sand og grus

1%

19%

Stykgods i øvrigt

Nakskov Havn, international godsomsætning,

total 179 (1000 tons)

15%

3%

7%

Kul

Landbrugsprodukter

Foderstoffer

17%

Gødningsstoffer

49%

Sten, sand og grus

Træ

5%

Stykgods i øvrigt

4%

Godsomsætning på danske havne 2005 18


1.19 Hanstholm Havn

Hanstholm Havn, national godsomsætning, total 164

(1000 tons)

16%

Mineralske olieprodukter

Sten, sand og grus

84%

Hanstholm Havn, international godsomsætning,

total 380 (1000 tons)

2%

13%

Kul

1%

Foderstoffer

Sten, sand og grus

Fast bulk i øvrigt

Færgegods

84%

Godsomsætning på danske havne 2005 19


1.20 Grenaa Havn

Grenaa Havn, national godsomsætning, total 152 (1000

tons)

1%

1%

2%

8%

7%

Mineralske olieprodukter

Flydende bulk i øvrigt

7%

Malme og metalaffald

Kul

Sten, sand og grus

Kalk, cement, gips mv.

51%

Fast bulk i øvrigt

21%

Færgegods

Træ

1%

1%

Stykgods i øvrigt

Grenaa Havn, international godsomsætning,

total 971 (1000 tons)

Flydende kemikalier

9%

5% 1% 6% 1%

3%

2%

4%

Malme og metalaffald

Gødningsstoffer

Sten, sand og grus

Kalk, cement, gips mv.

Fast bulk i øvrigt

Færgegods

Træ

69%

Stykgods i øvrigt

Godsomsætning på danske havne 2005 20


1.21 Frederikshavn Havn

Frederikshavn Havn, national godsomsætning, total 154

(1000 tons)

25%

1%

1%

13%

Mineralske olieprodukter

Malme og metalaffald

Sten, sand og grus

Færgegods

Jern- og stålprodukter

60%

Frederikshavn Havn, international godsomsætning,

total 2826 (1000 tons)

2%

1%

3%

Mineralske olieprodukter

Malme og metalaffald

Sten, sand og grus

Færgegods

Træ

Jern- og stålprodukter

94%

Godsomsætning på danske havne 2005 21


1.22 Svendborg Havn

Svendborg Havn, national godsomsætning, total 122 (1000

tons)

11%

29%

3%

5%

Landbrugsprodukter

Foderstoffer

7%

Sten, sand og grus

Kalk, cement, gips mv.

Færgegods

Jern- og stålprodukter

45%

Godsomsætning på danske havne 2005 22


1.23 Randers Havn

Randers Havn, national godsomsætning, total 110 (1000

tons)

5% 2% 22%

Malme og metalaffald

16%

Kul

Gødningsstoffer

Sten, sand og grus

Kalk, cement, gips mv.

55%

Randers Havn, international godsomsætning,

total 1122 (1000 tons)

Flydende bulk i øvrigt

1%

10%

1% 7%

4%

2%

Malme og metalaffald

Kul

Landbrugsprodukter

19%

15%

Gødningsstoffer

Sten, sand og grus

Kalk, cement, gips mv.

Træ

16%

25%

Jern- og stålprodukter

Stykgods i øvrigt

Godsomsætning på danske havne 2005 23


1.24 Horsens Havn

Horsens Havn, national godsomsætning, total 96 (1000

tons)

18%

1%

1%

2%

4%

Mineralske olieprodukter

Flydende kemikalier

Malme og metalaffald

Foderstoffer

Sten, sand og grus

74%

Færgegods

Horsens Havn, international godsomsætning,

total 301 (1000 tons)

7%

10%

1%

3%

5%

3% Mineralske olieprodukter

Flydende kemikalier

Malme og metalaffald

Kul

Foderstoffer

Gødningsstoffer

29%

38%

Sten, sand og grus

Træ

Stykgods i øvrigt

4%

Godsomsætning på danske havne 2005 24


1.25 Korsør Havn

Korsør Havn, national godsomsætning, total 80 (1000 tons)

3%

8%

16%

Landbrugsprodukter

Gødningsstoffer

13%

Sten, sand og grus

1%

Kalk, cement, gips mv.

Fast bulk i øvrigt

59%

Stykgods i øvrigt

Korsør Havn, international godsomsætning,

total 203 (1000 tons)

2%

1%

4%

5%

14% Kul

Landbrugsprodukter

4%

Foderstoffer

50%

20%

Gødningsstoffer

Sten, sand og grus

Kalk, cement, gips mv.

Fast bulk i øvrigt

Træ

Godsomsætning på danske havne 2005 25


1.26 Nyborg Havn

Nyborg Havn, national godsomsætning, total 68 (1000

tons)

1%

1%

4% 3% Flydende bulk i øvrigt

Malme og metalaffald

Sten, sand og grus

Fast bulk i øvrigt

Stykgods i øvrigt

91%

Nyborg Havn, international godsomsætning,

total 475 (1000 tons)

15%

1%

Mineralske olieprodukter

53%

Flydende bulk i øvrigt

29%

Sten, sand og grus

Træ

2%

Jern- og stålprodukter

Godsomsætning på danske havne 2005 26


1.27 Skagen Havn

Skagen Havn, national godsomsætning, total 44 (1000

tons)

Mineralske olieprodukter

45%

Flydende bulk i øvrigt

51%

Foderstoffer

Sten, sand og grus

2%

2%

Skagen Havn, international godsomsætning,

total 174 (1000 tons)

6%

9%

16%

Mineralske olieprodukter

Flydende bulk i øvrigt

Foderstoffer

28%

Sten, sand og grus

41%

Fast bulk i øvrigt

Godsomsætning på danske havne 2005 27


1.28 Hirtshals Havn

Hirtshals Havn, national godsomsætning, total 40 (1000

tons)

5%

25%

Mineralske olieprodukter

Foderstoffer

3%

Sten, sand og grus

67%

Stykgods i øvrigt

Hirtshals Havn, international godsomsætning,

total 1398 (1000 tons)

4%

3%

6%

1%

1%

Mineralske olieprodukter

Foderstoffer

Sten, sand og grus

Kalk, cement, gips mv.

Gods i containere

85%

Færgegods

Stykgods i øvrigt

Godsomsætning på danske havne 2005 28


1.29 Rødby Havn

Rødby Havn, national godsomsætning, total 24 (1000

tons)

4%

Flydende bulk i øvrigt

42%

Sten, sand og grus

54%

Fast bulk i øvrigt

Rødby Færgehavn, international godsomsætning,

total 5241 (1000 tons)

c

Færgegods

100%

Godsomsætning på danske havne 2005 29


1.30 Struer Havn

Struer Havn, national godsomsætning, total 15 (1000

tons)

20%

Mineralske olieprodukter

Foderstoffer

80%

Struer Havn, international godsomsætning,

total 126 (1000 tons)

1% 6%

Mineralske olieprodukter

20%

Landbrugsprodukter

Foderstoffer

51%

Gødningsstoffer

Sten, sand og grus

13%

Fast bulk i øvrigt

Jern- og stålprodukter

6%

3%

Godsomsætning på danske havne 2005 30


1.31 Helsingør Havn

Helsingør Havn, national godsomsætning, total 4 (1000

tons)

Sten, sand og grus

100%

Helsingør Havn, international godsomsætning,

total 4297 (1000 tons)

0%

Sten, sand og grus

Færgegods

100%

Godsomsætning på danske havne 2005 31


Godsomsætning på danske havne 2005 32

More magazines by this user
Similar magazines