udvikling - Danske Havne

danskehavne.dk

udvikling - Danske Havne

Udvikling af mindre danske havne

Fokus på offshore – vind

Fredericia den 25.02.2013

Lektor Svend Ole Madsen, Ph.D

som@sam.sdu.dk

6550 1512

1


Agenda

• Præsentation

• Herunder kort omtale af ”Energi på havet”

• Relation til den Maritime sektor

• Signalement af en ”dansk havn”

• Set ud fra et interessentperspektiv

• Nogle udfordringer for danske havne

• Nye forretningsområder?

• Kundeforståelse og –indsigt

• Elementer i strategisk udvikling

• Diskussion

2


• Lektor, Syddansk Universitet

Præsentation

• Institut for miljø og erhvervsøkonomi.

• Forskningsområde: Virksomhedsudvikling med speciel fokus på

innovationsprocesser (forretningsudvikling) i samspil mellem

SMV´er og større aftagere.

• Underviser i området på Cand. Merc., MBA og HD studierne

• Eksternt finansierede projekter

• Offshore Wind Denmark

• Energi på havet – ”Offshore vind – forskning”

• PlastCenterDanmark

• Transportsektoren, HRM i SMV´er

3


Præsentation

• Uddannelse i relation til ”Det blå Danmark”

• Master of Transport and Maritime Management” (MTMM)

• Udviklet i samarbejde med Søfartsstyrelsen og en række

interessenter som Danmarks Rederiforening, Danske

Havne, Danske Havnevirksomheder mv.

• Søfartsstyrelsen: højere uddannelsesniveau i branchen!

• Adgangskrav – bachelor niveau (ex. Skibsfører, skibsofficer,

Maskinmesteruddannelse)

• Shipping uddannelse, speditøruddannelse mv. ikke nok

• Få kvalificerede ansøgere til uddannelsen – MTMM lukkes

4


Transportkæder

(intermodale transportsystemer)

Kilde: Lars Dagnæs, TransEco2, Padborg

5


Rdg.

”En dansk havn”

- nogle elementer i udviklingen

Infrastruktur

- vej, bane, lufthavn, lager, kraner, slæbebåde etc

Kommunen

Primære

Kunder

- Rederier

- Importører

- Eksportører

- Havnevirksom

heder

”En dansk

Havn”

Indtægtsgrundlag

- Udlejning

- Vareafgift

- Havneafgift

- etc

6

Havnens styreform

afgørende indflydelse

Serviceudbydere – Partnere

(indirekte kunder)

- skibsmæglere,

- speditører,

- transportudbydere,

- Stevedoreselskaber

- etc.


Dilemmaer??

• Privat / offentlig

• Konkurrence / samarbejde (partnere, andre havne)

• Tilpasser / påvirker

• Facilitator / selv udføre aktiviteter

• Store organisationer / mindre organisationer

• Lokale aktiviteter / globale aktiviteter

• Specialister / generalister

• Industri / rekreation

• Profit / almen udvikling

• EN HAVN ”ET SKIB I ET OPRØRT HAV”……

7


Udviklingstendenser i offshore vindsektor

Udfordringer for havnene?

• Reduktion af Cost of Energy (COE) med op til 50% inden 2020

• Fokus på omkostningsminimering (stordriftsfordele)

• Standardisering af ydelser / produkter

• Kapitalintensive processer (”lock – in” effekt)

• Restrukturering af værdikæde – producenter reducerer antal 1.

leds leverandører med op til 80%. Tættere og mere

forpligtigende samarbejde med kompetencestærke partnere.

Konsolidering fokus på færre, større havne.

8


Udfordringer for havne?

• Forudsætning for at blive attraktiv partner i krævende

industri:

• HSEQ, sikkerhed og fleksibilitet i leverancer, projektstyring,

HRM, strategi, dokumentation af processer,

udviklingsorienteret, omkostningseffektiv…..

9


100%

Vindmølleproducenter

Udvikling i markedsandele TOP 10 (%)

90%

80%

70%

60%

50%

40%

30%

20%

10%

0%

2005 2008 2010

Others

Nordex/D

Acciona

United Power/CN

Siemens/D

Suzlon/IN

Dongfang/CN

Gamesa/E

Enercon/D

Goldwind/CN

GE/US

Sinovel/CN

Vestas/DK

Kilde: Make Consulting Marts 2011, Roland Berger 2010

10

Svend Ole Madsen


Nye forretningsområder?

• Kystnær lokalisering af produktion / slutmontage

• Udskibning af komponenter til global vindindustri

(underleverancer)

• Base for opstilling af offshore vindmøller i ”nærområdet”

• Servicering / vedligehold

• Base for udskibning / ophold af mandskab

• Synergieffekter ift til eksisterende forretningsområder?

• Tidsmæssige aspekter

11


Udfordringer for havne?

• Proaktive underleverandører (havne) foretrækkes

• Dybtgående kendskab og forståelse for kundens værdiskabelse

• Indsigt i kundens værdikæde, brancheforhold mv.

• Opbygning af tillid udvikling afhængighed

partnerskab. Hårdt arbejde…

• Nedenfor et eksempel med Air-Tech A/S, Vejle

12


Our Customer´s value creation process

Requirement

specification

Solution

development

Supplier

selection

Solution

manufacturing

Installation

Customer’s project

phases

Commissioning

Competence

and process

development

Service &

maintenance

Spare parts

logistics

25/02/2013

13


Our value creation process

• Assessment of production

facilities, processes and

competencies

• Consultancy regarding

HSE, legal and quality

requirements

• Rating of suppliers and

solutions

• Manufacturing in own

workshop

• Network of Danish and

global manufactures

• Distributor for world leading

brand manufactures

• Experienced and highly

professional installation

supervisors and

technicians

• Professional

documentation package

(CE,UL,ULS;ATEX etc.)

• Concept for handover and

running in of systems

Requirement

specification

Solution

development

Supplier

selection

Solution

manufacturing

Installation

Customer’s project

phases

Commissioning

Competence

and process

development

Service &

maintenance

Spare parts

logistics

• Solutions designed on

basis of deep experience

with products, processes

and quality

• Maintenance concept

• Training programmes

• Process consultancy

• Ware house

management

• Skilled technicians with

more than 20-30 years of

experience

• Service concept

• Distributor for world

leading brand

manufactures, such as

Graco and Sulzer Metco

25/02/2013

14


Havnenes udviklingsbehov

• Hvorfor er strategiarbejde vigtigt? – et par eksempler

• Elementer i en strategi

• Vision / mission / indsatsområder / aktiviteter

15


Foreløbig definition på strategi

• Strategi som systematiserede indsatsområder

(aktiviteter) for at udvikle en organisation fra én

tilstand til en anden.

16


Model for strategisk udvikling

Mission

Vision

17

25-02-2013

Air-Tech's strategi 2009-12


• En definition

Vision - definition

• En langtidsdrøm. Et fyrtårn. Den skal ikke være direkte opnåelig.

Den er uden for rækkevidde – men indenfor synsvidde. Skal være

udfordrende og dermed bidrage til konstante forbedringer gennem

udnyttelse af medarbejderes talenter og ressourcer. Derved

udtrykker visionen det, man konstant stræber efter at opnå, og

legitimerer dermed organisationens eksistensberettigelse.

• Bedømmelseskriterier

• Forudseenhed – forestillinger om forventet udvikling

• Bredde – robust overfor ændringer

• Afsæt for aktiviteter

• Formuleres i FREMTID

18


Mission - definition

• En definition:

• En mission er et udtryk for det vi udfører eller producerer og måden

hvorpå det foregår. Forretningsgrundlaget. Udtrykker en

eksistensberettigelse, baseret på en idé eller værdiantagelse.

• Bedømmelseskriterier

• Udtrykker virksomhedens værdiskabelse hos kunder

• Afspejler organisationens særlige kompetencer

• Realistisk og opnåelig

• Formuleres i NUTID

19


Indsatsområder

• Angiver de områder der skal arbejdes med for at realisere

udviklingen (Salg, nye forretningsområder, HR, IT etc.)

20


Diskussionspunkter

• Fokusering – hvor skal vi ”lægge vores æg” – hvad er vores

vision – ”Hvor skal vi hen”

• ”Hvordan kommer vi derhen”

• Udvikling af egen organisation

• Styreformens indflydelse (havneloven – fordele / ulemper)

• Samarbejde og relation til andre havne, partnere, kunder

• Synergi, reduktion af omkostninger, specialiseringsfordele,

• Klyngeudvikling: Ex. Djurs Wind Power

• Samspillet mellem kunder, partnere, havnen, politikere,

borgere, turister….

21


Tak for opmærksomheden

Spørgsmål?

22


• Projektet ”Energi på havet” er støttet af

• Region Syddanmark – Vækstfonden

• EU´s regionale udviklingsfond

23

More magazines by this user
Similar magazines