Brugerundersøgelse om æresrelateret vold

kvinderaadet.dk

Brugerundersøgelse om æresrelateret vold

udtryk for stor tilfredshed med dele af den støtte, de har modtaget. De har alle sammen

mødt en eller flere institutioner, hvor de syntes, at de har fået god vejledning og støtte

fra fagpersoner, der havde stor forståelse for deres situation.

Den hjælp og støtte interviewpersonerne møder

Hvis vi går et spadestik dybere og ser nærmere på den hjælp og vejledning ofrene

møder, når de opsøger den, giver det anledning til nogle konkrete iagttagelser. I case

1, hvor Newal havde været udsat for grov vold over lang tid, var det den intensive

psykologbistand, der viste sig at være afgørende for, at hun kunne komme videre med

sit liv. I case 2 var det konfliktmægling, der banede vejen for en god løsning på

konflikten. I case 4 var det det specialiserede bosted særligt henvendt til unge kvinder

af anden etnisk baggrund end dansk, der var det rigtige tilbud til Khadija. I case 5 var

krisecentret bl.a. god til at hjælpe Alisia med en række praktiske ting, som f.eks.

navneskift, kontakt til politi og LOKK. Dog fremhæver Alisia, at hun ikke har fået den

psykologbistand, som hun selv mener, er afgørende for at komme videre. Det er heller

ikke lykkedes at skabe en situation, hvor hun på interviewtidspunktet kan føle sig tryg. I

case 6 er det et godt beredskab, med ambassaden som omdrejningspunkt, der gør det

muligt at hjælpe Meryem hjem fra Afghanistan. Ved Meryems tilbagevenden til

Danmark opholder hun sig på et bosted særligt henvendt til unge kvinder med anden

etnisk baggrund end dansk. Hun får tilknyttet en fast kontaktperson. Disse to ting

udtrykker Meryem stor tilfredshed med.

I casene findes der også eksempler på at interviewpersonerne ikke har modtaget den

hjælp de havde forventet. Det gælder for eksempel i case 1, hvor det får konsekvenser

for Newal, at forældrene flytter til en ny kommune. Her viderefører sagsbehandleren

ikke den særlige indsats, som allerede var sat i gang. Newal oplevede, at

sagsbehandleren ikke tog hendes forklaringer om den grove vold alvorligt og i stedet

lyttede til moderens meget anderledes udlægning af situationen. Newal siger selv i

interviewet: ”Man skal tro på den unge. Børn er børn, og hvorfor skulle de lyve?”

Casene rummer flere eksempler på fagfolk, der har siddet tydelig tegn på vold

overhørigt. I case 1 er der søsterens dagplejemor der først svigter og siden

skolelærerne, der møder op til en 14-åriges bryllup uden at reagere, selvom hun søger

hjælp hos dem. I case 5 er der lærerne på de mange skoler, hvor Alisia blev smidt ud,

der ikke handler på situationen. Her var der, ifølge Alisia, ikke nogen, som reagerede,

selv om der var tydelige tegn på mistrivsel.

Der er også eksempler på vigtigheden af, at fagpersoner taler med ofret i enerum uden

at inddrage familiemedlemmer, når der er tegn på vold. For eksempel skadestuelægen

og sagsbehandleren i case 1. En anden situation, hvor familien uhensigtsmæssigt er

blevet inddraget kommer til udtryk i case 6. Her viser sagsbehandleren datterens

nødråbs SMS’er til moren, selv om datteren havde oplyst i SMS’erne, at det ikke måtte

ske. I dette tilfælde resulterer videregivelsen af oplysningerne til moderen i endnu

grovere vold mod Meryem.

31

More magazines by this user
Similar magazines