Regeringens redegørelse om beredskabet - Forsvarsministeriet

fmn.dk

Regeringens redegørelse om beredskabet - Forsvarsministeriet

Forord ved forsvarsministeren

Som forsvarsminister, og dermed den øverste koordinerende

ansvarlige for beredskabet, glæder

jeg mig over, at regeringens beredskabspolitik fra

2005 fortsat skaber rammerne for at kunne styrke

beredskabets robusthed og befolkningens sikkerhed.

Jeg er derfor meget tilfreds med, at der er

gennemført mange beredskabstiltag af de ansvarlige

myndigheder inden for det seneste år.

Takket være de mange tiltag opnået igennem de

seneste år, og som omtales i de årlige beredskabsredegørelser,

er det mit indtryk, at beredskabet

herhjemme generelt er godt rustet til at forebygge

og håndtere de ulykker, vi har stået over for. Det

omfattende beredskab i forbindelse med klimatopmødet

(COP15) i København i december 2009 er

et godt eksempel på, at beredskabet også magter

at koordinere og samarbejde om store beredskabsopgaver.

og i givet fald håndteres på den mest hensigtsmæssige

måde. Blandt andet derfor tilbydes borgerne

fra 2011 en række nye borgernære forebyggelsesuddannelser

med det formål at undgå ulykker,

men også at vi bliver bedre i stand til at hjælpe os

selv, vores familie, venner og andre, hvis ulykken

alligevel sker.

Gitte Lillelund Bech

Forsvarsminister

Denne redegørelse vidner om, at det samlede beredskab

er omstillingsparat og får omsat ord til

handling. Det er denne positive udvikling, som vi

skal bygge videre på, især fordi et moderne samfund

som det danske udvikler sig i hastigt tempo.

Kapaciteter, organisation og beredskabsplanlægning

skal derfor løbende videreudvikles og ajourføres

i lyset af trussels- og risikobilledet. Vi skal

vedblive med at have et robust og velfungerende

beredskabssystem til at håndtere ulykker og katastrofer

herhjemme og i udlandet, når andre lande

eksempelvis anmoder om katastrofebistand eller

hjælp til genopbygning efter kriser og katastrofer.

Et sikkert samfund kræver, at vi alle i dagligdagen

påtager os et ansvar, så nødsituationer forebygges

1

More magazines by this user
Similar magazines