Regeringens redegørelse om beredskabet - Forsvarsministeriet

fmn.dk

Regeringens redegørelse om beredskabet - Forsvarsministeriet

1. Sektoransvarsprincippet og beredskabets udfordringer

Beredskabet indeholder to centrale elementer:

• Den forebyggende indsats for at hindre, at trusler

og risici bliver til uønskede hændelser og

• den afhjælpende indsats for at begrænse og

afhjælpe konsekvenserne af de uønskede hændelser,

der måtte indtræffe.

Det grundlæggende princip for arbejdet med beredskab

i Danmark er sektoransvarsprincippet. Det

betyder, at den myndighed eller organisation, som

til daglig har ansvaret for forebyggelse og afhjælpning

af hændelser under normale forhold, også har

ansvaret ved en større ulykke eller katastrofe.

Som led i sektoransvaret er det derfor de enkelte

myndigheders opgave at vurdere de beredskabsmæssige

konsekvenser af egne foranstaltninger og

at koordinere beredskabsplanlægningen med andre

myndigheder og organisationer. Beredskabet tages i

betragtning, hvor det er relevant i det daglige virke,

og de enkelte myndigheder overvejer således af

Beredskabets to centrale

elementer:

Den forebyggende indsats for at

hindre, at trusler og risici bliver til

uønskede hændelser og

den afhjælpende indsats for at begrænse

og afhjælpe konsekvenserne af

de uønskede hændelser, der måtte ske.

1) Undersøgelsen af dimensioneringen af det statslige redningsberedskab

(AG DIMSUN), Forsvarsministeriet, 2008.

egen drift mulige beredskabsmæssige konsekvenser

af udviklingstendenser og større tiltag.

Som et eksempel på ændrede vilkår for beredskabet

kan nævnes, at sandsynligheden og dermed risikoen

for oversvømmelser og orkaner er stigende

i takt med klimaforandringerne. Regeringen offentliggjorde

i 2008 en klimatilpasningsstrategi,

hvor der efterfølgende bl.a. blev nedsat det tværgående

Koordinationsforum for Klimatilpasning.

Endvidere blev der etableret Videncenter for Klimatilpasning,

der bl.a. fungerer som sekretariat for

koordinationsforummet og har ansvar for drift af

en videnportal, jf. afsnit 8.

De ændrede vilkår ses bl.a. af en analyse, som et

uafhængigt konsulentfirma udarbejdede i 2008 i

forbindelse med en undersøgelse af dimensioneringen

af det statslige redningsberedskab. 1

De beredskabsansvarlige sektorer bør også forholde

sig til andre trusler og risici som f.eks. terror

og smitsomme sygdomme, hvor den verdensomspændende

influenzapandemi (H1N1) i 2009 var

et aktuelt eksempel på, hvordan smitte med stor

hast kan sprede sig over hele verden. Endelig må

der også indregnes den almindelige teknologiske

udvikling, der bl.a. stiller nye krav til beredskabet

i forbindelse med en stadig mere kompleks infrastruktur.

Det er derfor afgørende, at beredskabet løbende

tilpasses til de ændrede forhold, og at de mange aktører

inden for beredskabet kontinuerligt arbejder

koordineret sammen.

4

More magazines by this user
Similar magazines