Beskrivelse og vejledning til indstilling (.pdf) - Idrætssamvirket Århus

idraetssamvirket.dk

Beskrivelse og vejledning til indstilling (.pdf) - Idrætssamvirket Århus

Idrætssamvirket

Kultursamvirket

ÅUF

Folkeoplysningssamvirket

Bibliotekerne i Århus

Den 6. oktober 2010

Århus Kommune

Rådmanden

Kultur og Borgerservice

Uddeling af Frivillighedspris 2010

Det frivillige arbejde udgør en af grundstenene i forenings- og kulturlivet

i Århus. De frivillige yder en uvurderlig indsats og er med til at

skabe forpligtende fællesskaber og store oplevelser for mange af byens

borgere – børn og unge såvel som voksne.

Rådhuset

8000 Århus C

Sagsnummer M4/2010/01907

For at sætte fokus på det frivillige arbejde og den store indsats som

mange frivillige bidrager med, har Kultur og Borgerservice, Århus

Kommune, sammen med Aarhus Lokalbank og Århus Stiftstidende

indstiftet en frivillighedspris.

Frivillighedsprisens formål

Prisen har til formål at støtte en frivillig, der udøver en ulønnet indsats

inden for Kultur og Borgerservices område, og som yder en særlig

indsats for at tilbyde fritids- eller kulturaktiviteter i Århus Kommune.

Telefon 8940 2380

Telefax 8940 2388

E-post post@mkb.aarhus.dk

www.aarhuskommune.dk

Prisen lyder på 25.000 kr. Den udbetales som et legat til den frivilliges

forening.

Hvem kan indstilles

Frivillige der udøver et ulønnet, frivilligt arbejde i en forening, institution,

eller lign., inden for kultur- og fritidslivet. Foreningen, institutionen

eller lign. skal være hjemhørende i Århus Kommune.

Hvem kan indstille

Alle foreninger, brugere og andre med interesse i området kan indstille

kandidater til prisen.

Hvad skal en indstilling indeholde

Indstillingen skal indeholde følgende:


Navn, tlf.nummer samt e-mail-adresse på vedkommende som

indstilles

Motivation for, hvorfor den indstillede bør modtage prisen

Navn, adresse, tlf.nummer samt e-mail-adresse på vedkommende

som indstiller

Indstillingen må max. være 1½ side.

Ansøgningsfrist og overrækkelse

Fristen for at indsende indstillinger er fredag d. 29. oktober 2010

kl. 12. Indstillinger kan sendes til hap@stiften.dk eller Århus Stiftstidende,

att. Hans Petersen, Banegårdspladsen 11, 8000 Århus C.

Herefter udpeges fem kandidater, som kontaktes direkte. Vinderen

udpeges blandt de fem af en dommerkomité bestående af repræsentanter

udpeget af hhv. Idrætssamvirket, Kultursamvirket, Folkeoplysningssamvirket,

bibliotekerne og ÅUF.

Overrækkelsen vil finde sted mandag d. 29. november 2010 i Aarhus

Lokalbank, Nordhavnsgade 1, 8000 Århus C

Med venlig hilsen

Marc Perera Christensen

Side 2 af 2