Factotech

konfigbyg.dk

Factotech

Konfigurering af Betonelementer

Fårup Betonindustri A/S

Fra 2D AutoCAD til

3D-konfigurering


Virksomhed /

Projektbaggrund

Svend Roed Larsen

Tegnestuechef

Fårup Betonindustri A/S


Fårup Betonindustri A/S

• Omsætning: 66 mio. kr. (2003)

• Antal medarbejdere: 75

• Kunder: Kontor, industri, landbrug,

boligbyggeri (etagebyggeri og parcelhuse)

• Projektering af elementprojekter,

optegning, produktion og montage

• Leca og beton elementer

• Dæk, facader, skillevægge, søjler, s

bjælker

mm.

Factotech


Projektbaggrund

• AutoCAD anvendes som elektronisk

tegneredskab

• Modtager tegningsgrundlag i AutoCAD

filformat

• Meget kommunikation med

rådgiver/entreprenør r via telefax, email og

telefon.

• Ingen automatik i optegning.

• Starter forfra hver gang, , dog med

genbrug fra tidligere projekter.

• Tidskrævende at oplære nye tegnere

Factotech


Problemstillinger idag

• Manglende fleksibilitet

• Tidskrævende at lave ændringer

• Vanskeligt at optimere i forhold til

produktion

• Uensartede produktionstegninger

• Tidskrævende at kontrollere

tegningsmateriale

Factotech


Mål l for ny optegningsproces

• Erfaringsopsamling og videndeling

• Entydigt tegningsmateriale

• Reducere tidsforbrug og gennemløbstid

• Systematisering af optegningsprocessen

• Bruge ressourcer påp

projektering fremfor

optegning.

• Opstille alternativer og udvælge optimale

løsninger

• Reduktion af fejlomkostninger

• Sikre overblik

Factotech


Kravspecifikation

• Skal være v

konkret Ellers er den

ikke noget værd! v

• Skaber klarhed over hele processen

• Udstikker pejlemærker

• Dokument for samarbejde med

systemleverandør

• Afklarer problemstillinger påp

forkant

Factotech


Valg af system

• Svær r proces

• Udvikle selv eller købe k

ude ???

• Sikkerhed for systemets fremtid

• Skal være v

integreret med AutoCAD

• Tillid til leverandør - Taler samme sprog

• Tilpasset brugere - brugerindflydelse

• Brugervenlighed

• Integration til produktionssystemer

Factotech


Langsigtede fordele

• 3d geometri kontra 2d autoCAD

• Sikrer at strategisk viden bliver i

virksomheden

• Løbende opsamling og

genanvendelse af viden

Factotech


Løsningen

Geert Borg Smed

Direktør

Factotech


Brugerfladen

Factotech


Motoren

• Objektorienteret

• Konfiguration via

regelstyring

• 3D geometri

• Komplekse

beregninger

• Integration

Factotech


Strukturen

• Projekt

Delsag

• Vægopstalt

Element

• Vedligeholdelses-

venligt

• Data og regler kun

ét t sted

• Problemfrit at lave

selv omfattende

ændringer

Factotech


Output / integration

Enkeltvis eller

batch

• Styklister

• Lister over

forbrug af

hjælpemateriale

• Pakke- og

læsselister

• Etc.

• MS Office

produkter

• Montageplaner

• Produktions-

tegninger

• Virksomhedens

øvrige systemer


Salgs- /

tilbudssystem

Økonomisystem


Produktions-

planlægning

• Integration til

AutoCAD

Factotech


Factotech


Factotech


Factotech


Factotech


Factotech


Funktionalitet

• Modellering af komplekst datasystem

• Opbygning af grundfunktionalitet

• Automatisering i takt med

erfaringsopsamling, f.eks. :

Automatisk opdeling i elementer

Automatisk specifikation af samlinger

Automatisk spejlvendingsfunktion

Kollisionstjek

• Dynamisk system online opdatering

Factotech


Status

• Tilfredshed med foreløbigt resultat

• Tidsplan under pres men kan

hentes

• Systemstruktur er fastlagt

• Revision af tegningsopbygning

• Fortsat optimisme

Factotech

More magazines by this user
Similar magazines