Ambulante patienter - Region Hovedstadens Psykiatri

psykiatri.regionh.dk

Ambulante patienter - Region Hovedstadens Psykiatri

21. Hvad er dit samlede indtryk af dine besøg i ambulatoriet?

Tema: Samlet indtryk af distrikspsykiatrien

Svar på spørgsmål: 1335 (98 %)

100%

80%

95%

Positive svar: Virkelig godt; Godt

46%

49%

60%

40%

20%

Virkelig godt

Godt

0%

Dårligt

Virkelig dårligt

2012 2013 2014

Hele landet (n=5404) 48%

47%

95

Region Hovedstaden

(n=1335)

49%

PC Sct. Hans (n=42) 62%

33%

95

PC Hvidovre (n=73) 53%

40%

93

PC København (n=280) 47%

48%

95

PC Frederiksberg (n=183) 57%

41%

98

PCN Hillerød (n=209) 40%

55%

94

PCN Helsingør (n=89) 45%

53%

98

PCN Frederikssund (n=68) 41%

50%

9% 91

PC Bornholm (n=29) 52%

45%

97

46%

95

Virkelig godt Godt Dårligt Virkelig dårligt Antal

% % % % n

Alle 49 46 4 1 1335

Køn

Mand 46 49 4 1 599

Kvinde 51 44 4 2 719

Aldersgruppe

18-39 år 47 49 4 1 614

40-59 år 49 46 3 1 491

60 år eller derover 56 38 5 2 197

Længde af kontakt

0-12 måneder 44 50 5 1 494

1-3 år 55 39 5 1 354

Over 3 år 50 46 2 2 444

Diagnose

F2 51 45 2 2 693

F3 49 46 5 0 226

F4 48 48 2 2 64

F6 44 46 10 0 100

Andet 49 49 2 0 100

PC Amager (n=38) 53%

47%

100

PC Glostrup (n=133) 52%

43%

95

PC Ballerup (n=191) 51%

43%

94

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Virkelig godt Godt Dårligt Virkelig dårligt

- 11 -

More magazines by this user
Similar magazines