Ambulante patienter - Region Hovedstadens Psykiatri

psykiatri.regionh.dk

Ambulante patienter - Region Hovedstadens Psykiatri

9d. Har behandlingssamtaler hvor pårørende deltog hjulpet dig til at få det bedre?

Tema: Din behandling i distrikspsykiatrien

Svar på spørgsmål: 258 (19 %)

Positive svar: I høj grad; I nogen grad

19%

33%

100%

80%

60%

78%

40%

45%

20%

I høj grad

I nogen grad

0%

I mindre grad

Slet ikke

2012 2013 2014

Hele landet (n=1395) 33%

45%

17% 78

Region Hovedstaden

(n=258)

33%

PC Sct. Hans (n=2) 50%

50%

50

PC Hvidovre (n=17) 41%

29%

24%

71

PC København (n=43) 26%

49%

26% 74

PC Frederiksberg (n=24) 46%

42%

13% 88

PCN Hillerød (n=46) 30%

46%

20% 76

PCN Helsingør (n=20) 45%

35%

15% 80

PCN Frederikssund (n=15) 13%

60%

13% 13% 73

PC Bornholm (n=3) 67%

33%

67

45%

19%

78

I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke Antal [Andet]*

% % % % n n

Alle 33 45 19 3 258 497

Køn

Mand 28 51 20 1 96 241

Kvinde 35 41 19 4 161 254

Aldersgruppe

18-39 år 27 48 21 4 151 238

40-59 år 41 38 20 1 76 193

60 år eller derover 41 48 7 4 27 58

Længde af kontakt

0-12 måneder 26 52 18 4 82 222

1-3 år 29 43 23 5 96 110

Over 3 år 46 38 16 0 76 152

Diagnose

F2 33 42 23 2 142 247

F3 31 49 13 8 39 83

F4 13 63 25 0 8 23

F6 17 61 17 4 23 41

Andet 46 29 21 4 24 32

[Andet]*: Ved ikke/ikke relevant

PC Amager (n=16) 38%

44%

19% 81

PC Glostrup (n=22) 45%

41%

9% 86

PC Ballerup (n=50) 28%

48%

22% 76

0% 20% 40% 60% 80% 100%

I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke

- 24 -

More magazines by this user
Similar magazines