Ambulante patienter - Region Hovedstadens Psykiatri

psykiatri.regionh.dk

Ambulante patienter - Region Hovedstadens Psykiatri

Spørgsmål med umiddelbare forbedringsmuligheder?

Spørgsmål med umiddelbare forbedringsmuligheder

Patienternes svar på spørgsmålene er her

sammenholdt med sammenhængen mellem de

enkelte spørgsmål og patienternes samlede indtryk.

Formålet er at identificere spørgsmål, som er vigtige

for patienterne, hvor der er forbedringsmuligheder

eller hvor det er vigtigt at fastholde resultatet.

16. Hvordan synes du, at personalet tog hånd om fejlen(e), efter den/de blev

opdaget?

Positive Positive Sammenhæng

% [1-25] [1-25]

66 24 17

5. Kender du din behandlingsplan? 72 22 16

12. Har personalet talt med dig om problemer, som du har med dit fysiske helbred? 71 23 18

Forbedringsmuligheder

Øverst er fem spørgsmål, der rummer store

umiddelbare forbedringsmuligheder, fremhævet.

Spørgsmålene er karakteriseret ved relativt få

positive svar og relativ stor sammenhæng med det

samlede indtryk.

25. Hvordan oplever du samarbejdet mellem ambulatoriet og andre offentlige steder,

som du har kontakt med om din sygdom?

11. Har personalet talt med dig om, hvad du kan gøre for at få dine psykiske

problemer under kontrol, hvis du har f.eks. angst, uro eller søvnbesvær?

Spørgsmål med fokus på fastholdelse af resultat

82 16 12

83 15 11

Positive Positive Sammenhæng

% [1-25] [1-25]

Fastholdelse af resultat

Nederst er fem spørgsmål, hvor det er vigtigt at

fastholde resultatet, fremhævet. Spørgsmålene er

karakteriseret ved en relativ stor andel positive svar,

samtidig med, at sammenhængen med det samlede

indtryk er relativ stor.

23. Hvordan vurderer du, at dit samlede behandlingsforløb er tilrettelagt? 94 3 1

1. Er personalet godt forberedt til planlagte samtaler? 96 1 3

6. Oplever du, at du får den rette behandling i ambulatoriet? 92 6 2

19. Hvordan vurderer du alt i alt den skriftlige information, du har fået i ambulatoriet? 95 2 5

4. Oplever du, at din kontaktperson tager særligt ansvar for dine undersøgelser og

behandling?

94 4 4

Spørgsmålene er rangordnet og fremhævet på

baggrund af andel positive svar og den bivariate

sammenhæng mellem spørgsmålene og det samlede

indtryk (γ).

Der indgår i alt 25 spørgsmål i rangordningen.

- 8 -

More magazines by this user
Similar magazines