Konservativ behandling af POP anno 2009 - DUGS.dk.

dugs.dk

Konservativ behandling af POP anno 2009 - DUGS.dk.

Karin Glavind © 2009 26-04-2009

Konservativ behandling af POP

anno 2009

Karin Glavind

overlæge

Aalborg Sygehus

Hvad kommer vi ind på?

• Livsstilsændringer

• Kirurgi

• Bækkenbundstræning

• Prolapsringe

Karin Glavind © 2009

1


Karin Glavind © 2009 26-04-2009

Mulige risikofaktorer

• Prædisponerende faktorer: Race, dårligt

kollagent væv.

• Fremmende faktorer: Fødsler, operation i

lille bækken, obstipation, hoste, tunge

løft, adipositas, menopause.

• Dekompenserende faktorer:

Bækkenbundstræning ?.

Hormonale faktorer

• Hvad er aldersbetinget og hvad er

hormonmangelbetinget?

• Fascier bliver mindre elastiske med alderen.

• Nedsat kollagen i huden.

• Østrogenreceptorer i bækkenbundsfascierne.

• Ingen studier viser effekt af

hormonbehandling.

Karin Glavind © 2009

2


Karin Glavind © 2009 26-04-2009

Husk den urogenitale atrofi!

Livsstilsændringer

• Ingen RCTs der viser effekt på

forebyggelse eller behandling af POP.

Karin Glavind © 2009

3


Karin Glavind © 2009 26-04-2009

Kirurgiske procedurer

• Enhver procedure, som eleverer anteriore

vaginale væg og blærehals op bag

symfysen prædisponerer til

vaginaltopsprolaps og recto-enterocele. enterocele.

• En procedure, som ændrer vaginaltoppens

akse i posterior retning prædisponerer til

forvægsprolaps.

• Vaginaltopsprolaps komplikation til

hysterektomi i 0,2 -43% (under 5%)

Kirurgiske procedurer

• Vaginaltopsprolaps 11,6% hos kvinder,

som fik hysterektomi for prolaps, 1,8% for

anden benign årsag (Marchionni 99).

Karin Glavind © 2009

4


Karin Glavind © 2009 26-04-2009

Rationale: Øverste del af

vagina og indre organer hviler

mod bækkenbunden.

Er der sammenhæng mellem dårlig

bækkenbund og prolaps?

• Prevalensen af POP korrelerer til alder,

paritet og svag bækkenbund (Samuelson

1999).

• Kvinder med POP har 43% mindre kraft i

bækkenbunden (DeLancey 2003)

Karin Glavind © 2009

5


Karin Glavind © 2009 26-04-2009

Kan bækkenbundstræning

forebygge prolaps?

• Ingen videnskabelige undersøgelser, der

beviser, at bækkenbundsøvelser kan

forebygge senere prolaps.

• Teorier:

• 1. Bevidst knib (”the Knack”) før øget

intraabdominalt tryk.

• 2. Øget fylde af bækkenbunden pga

træning.

Kan bækkenbundstræning kurere

prolaps?

• Flere urogynækologer (Thakar (2002)

Davilla (1996)) har foreslået, at mindre

prolapser med lettere symptomer kan

behandles med bækkenbundstræning.

• Mimura et al. (2000) : 32 kvinder med

rectocele. 12% uden symptomer efter

biofeedback assisteret PFMT.

Karin Glavind © 2009

6


Karin Glavind © 2009 26-04-2009

Bækkenbundstræning (fortsat)

• Piya-Anant (2003): 2-års RCT studie på

654 kvinder randomiseret til

bækkenbundstræning eller ingen

behandling.

• Forværring af POP større i kontrolgruppen

(72% versus 28%).

Bækkenbundstræning (fortsat)

• Hagen et al. (2009).

• RCT pilot studie på 47 kvinder med

stadium I eller II prolaps randomiseret til

PFMT (16 uger) eller livsstilsråd.

• Prolapssymptomer bedre efter PFMT ,

forbedret stadium (45% versus 0), fandt

at deres prolaps var ”bedre” (63% versus

24%)

Karin Glavind © 2009

7


Karin Glavind © 2009 26-04-2009

Bækkenbundstræning (fortsat)

• Ghroubi et al (2008).

• 47 kvinder med cystocele stadium I eller II.

• PFMT eller ingen behandling .

• 19% i behandlingsgruppen contra 70% i

kontrolgruppen klagede over

tyngdefornemmelse efter endt behandling.

• 2 år efter behandling 20 ud af 27 kvinder i

behandlingsgruppen havde fortsat effekt.

Bækkenbundstræning (fortsat)

• Hagen et al 2009. Cochrane Collaboration.

Conservative management of POP in

women.

• Begrænset evidens fra RCTs kan ikke

danne sikker basis for vurdering af

konservativ behandling af prolaps.

Karin Glavind © 2009

8


Karin Glavind © 2009 26-04-2009

Kan bækkenbundstræning

modvirke recidiv efter kirurgi?

• Jarvis et al (2005).

• Urogynækologisk kirurgi hos 60 kvinder.

• RCT. 3 sessioner med fysioterapeut contra

ingen behandling.

• QoL scores bedre og

vandladningssymptomer færre i

behandlingsgruppen.

Indikationer for

pessarbehandling.

• Prolaps i forbindelse med graviditet.

• Efter fødsel (afvente involution af vævet).

• Højrisikopatienter, der ikke tåler operation

eller narkose.

• Evt. som terapeutisk test.

• Patienter, der modsætter sig operation.

• Afhjælpning af symptomer i ventetiden før

operation.

Karin Glavind © 2009

9


Karin Glavind © 2009 26-04-2009

Ring-typer

• Understøttende ringe: Ringe med og uden

support, Shaatz pessar og Hodge pessar.

• Rumopfyldende ringe: Kube-pessar, donut

pessar og Gelhorn pessar.

Karin Glavind © 2009

10


Karin Glavind © 2009 26-04-2009

Kontraindikation for

pessarbehandling

• Underlivsbetændelse.

• Udtalt fibrose efter strålebehandling.

Karin Glavind © 2009

11


Karin Glavind © 2009 26-04-2009

Metode ved pessarbehandling

• Måltagning med fingre, tampontang eller

målesæt. ”Trial and error”.

• Kontrol efter 3 måneder (før ved gener,

eller hvis ringen falder ud).

• Lokal østrogenbehandling.

g

Kan ring-behandling være

terapeutisk?

• Anekdotiske historier om forbedring.

• Handa (2002) 4 ud af 19 patienter med

forbedret POP-Q.

• Mindsket hiatus efter ringbehandling?

Karin Glavind © 2009

12


Karin Glavind © 2009 26-04-2009

Mechanical devices for POP in

women

• The Cochrane Collaboration. Adams et al

(2009).

• Ingen RCTs.

• Ingen consensus vedrørende

indikationerne for brug, typen af device,

hyppigheden for ringskift, brug af lokal

østrogen eller follow-up.

Sygeplejerske-ledet ledet ring-klinik.

• Int Urogynecol J 2006;17:1555-9.

• 1,216 patienter (97-2001)

• Alder median 63 (22-95)

• I gennemsnit 2 besøg. 83% success rate ved

uterusprolaps, 69% ved vaginaltopsprolaps,

66% ved cysto- og rectocele

• Bedst resultater med lokal hormonbehandling

• Dårligere resultater ved tidligere vaginal kirurgi

(60%)

Karin Glavind © 2009

13


Karin Glavind © 2009 26-04-2009

Livsstilsændringer og

bækkenbundstræning er teoretiske

behandlingsmuligheder ved

prolaps. Prolapsringe kan benyttes

i udvalgte tilfælde.

Karin Glavind © 2009

14

More magazines by this user
Similar magazines