Fremtidens-medarbejder

cebrund

Fremtidens-medarbejder

Teknologisk Institut

medsprog. Frontmedarbejderen skal kunne begå sig på engelsk og derudover gerne på

flere sprog.

At bidrage til serviceinnovation

Behovet for at skabe nye produkter samt hele tiden at udvikle sig er meget vigtigt for

vækst i turistbranchen. Frontmedarbejderen får i kraft af sin direkte relation til gæsterne

værdifuld viden, som kan omsættes i serviceforbedringer. Der er derfor et stort potentiale

i at tænke innovative løsninger på baggrund af frontmedarbejderens input. Det kræver

dog, at alle medarbejdere, herunder frontlinjeværter, bliver bedre til at tænke i innovation.

Frontmedarbejderen skal se muligheder for udvikling af nye services.

9.5. Her opfylder de nyuddannede ikke kompetencebehovet

De interviewede virksomheder er blevet spurgt, om de nyuddannede kan opfylde det

kompetencebehov, der er afgørende for, at virksomhederne kan skabe vækst og udvikling.Oversigten

nedenfor viser, hvor stor en andel af virksomhederne, som svarer, at der

”i høj grad” eller ”nogen grad” er afstand mellem hvad nyuddannede kan, og de kompetencehov

virksomheden har i forhold til de respektive medarbejdertyper.

Medarbejdertype ”Turismemanageren” ”Frontmedarbejderen”

%-del af virksomheder, som synes

at nyuddannede har mangler i forhold

til medarbejdertypen 45 % 40 %

Hvilke typiske uddannelser rekrutteres

der fra?

Mange forskellige uddannelser.

Den uddannelse,

der nævnes hyppigst, er

kokkeuddannelsen. Herudover

nævnes:

Tjener

Receptionist

Kontoruddannelsen

Detailuddannelsen

handels- eller serviceøkonom

(erhvervsakademiuddannelser),

Cand.mag. (historie

og kunsthistorie)Cand. scient. (biologi)

Cand. oecon., cand.

merc.

En stor andel er ufaglærte,

heraf mange studerende.

1/3 af virksomhederne

har flest faglærte i

frontlinjen, og her har de

fleste en brancherelateret

uddannelse:
Tjener

Kok

Receptionist

Resten er kontor- eller

detailuddannede.

Tre virksomheder ud af

100 havde personer med

en akademisk uddannelse

ansat i frontlinjen. Resten

kunne enten ikke opgive

uddannelsesbaggrunden

eller angav, at den er

blandet.

For begge medarbejdertyper er det således under halvdelen af virksomhederne, der vurderer,

at de nyuddannede har mangler i forhold til de kompetencekrav, som medarbejdertypen

stiller.

Fremtidens medarbejder – Turisme, oplevelser og event

104

More magazines by this user
Similar magazines