Fremtidens-medarbejder

cebrund

Fremtidens-medarbejder

Teknologisk Institut

i erhvervet som sådan. Vækst i erhvervet kræver adgang til organisatoriske kompetencer,

som virksomhederne ikke har særligt stort fokus på at udvikle.

Kompetenceudvikling kan ske gennem fleksible samarbejder

Det blev bemærket, at der er et stort udbud af efteruddannelser rettet imod turistsektoren,

men at efterspørgslen halter bagud. En årsag kan være, at det er vanskeligt at overskue

udbuddet. Her kan offentlige aktører som Region Hovedstaden spille en rolle ved at

gøre udbuddet overskueligt. Region Syddanmark har fx lavet en portal (”Oplevelsernes

Academy” 2 ), som giver adgang til information om uddannelser på alle niveauer.

En anden, og måske vigtigere årsag er ifølge uddannelsesinstitutionerne selv, at uddannelserne

ikke er tilstrækkeligt fleksible og tilgængelige. Som eksempel blev nævnt, at

studerende med bijob i turisterhvervet ikke kan sendes på AMU-kursus, da virksomheden

ikke kan få AMU-godtgørelse for dem. Hold og lærer skal være sammen, hvilket er en

barriere for at bruge onlineundervisning som et element i kurserne.

Den manglende fleksibilitet er især et problem i forhold til små virksomheder, som dårligt

kan undvære medarbejdere i sammenhængende perioder. Derfor kan det være relevant

at overveje alternative former for kompetenceudvikling. Her blev Videnpilotordningen

nævnt. Ordningen giver mulighed for at ansætte ledige akademikere med tilskud i forbindelse

med innovationsprojekter. Det blev fremhævet, at studerende fra CPH Business

som en del af deres uddannelse bruger hoteller og restauranter som cases, idet de sammen

med ledelsen i virksomhederne kortlægger forretningen. Denne type samarbejde

mellem uddannelsesinstitutioner og virksomheder kan opprioriteres og systematiseres til

gavn for begge. Sådanne former for samarbejde kan medvirke til at nedbryde eventuelle

fordomme mod medarbejdere med videregående uddannelse i virksomhederne, og kan

medvirke til, at de studerende får bedre indsigt i virksomhedernes vilkår.

X-faktor for små turistvirksomheder

Det blev foreslået, at virksomheder og uddannelser kan bringes i dialog ved at arrangere

flere events med deltagelse af begge parter og med et konkurrenceelement. Som eksempel

blev nævnt, at DTU har arrangeret en iværksætterdag, hvor små virksomheder

konkurrerede om at være de mest innovative. Denne idé kan sagtens overføres på turistvirksomheder.

Mere prestige til turisterhvervet

Det blev bemærket, at branchen har et image som lavtlønsområde, og at man fx kan

tjene lige så meget som ufaglært som faglært tjener. Det går ud over kvaliteten i servicen.

Samtidig er unge mennesker meget fokuserede på, at deres job skal være noget

særligt, og det er ikke ”smart” at være tjener. Der er derfor bestræbelser på at hæve

fagets prestige, fx ved at der afholdes ”Årets tjener”-konkurrencer, men der mangler

karriereveje for tjenere, og ”overtjener” lyder støvet og ikke efterstræbelsesværdigt.

2 https://www.oplevelsernesacademy.dk/om-kurserne/om-turismeuddannelser/region-syddanmark/

Fremtidens medarbejder – Turisme, oplevelser og event

106

More magazines by this user
Similar magazines