Fremtidens-medarbejder

cebrund

Fremtidens-medarbejder

Teknologisk Institut

De rette kompetencer bidrager til vækst

Selv om der i de senere år har været taget initiativer til at øge uddannelsesniveau og

omfang, er der stadig uddannelsesefterslæb inden for Transport og logistik. Det betyder,

at der er en fare for, at den samlede kompetenceefterspørgsel og fremtidige behov ikke

nødvendigvis dækkes. Udvikling gennem kompetente medarbejdere er derfor en stadig

vigtigere opgave, og undersøgelsen viser, at der særligt er behov for fire medarbejdertyper

til at drive væksten.

10.2. Medarbejdertyper, der skaber vækst

Med udgangspunkt i de udviklingstræk, som er beskrevet ovenfor, og interviews af ca.

200 virksomheder inden for væksterhvervet og en række brancheeksperter, viser undersøgelsen,

at følgende fire medarbejdertyper har en særlig betydning i forhold til at bidrage

til vækst:

Den forhandlingsstærke planlægger skaber vækst ved at kunne indgå transportaftaler,

der tilgodeser kunder og virksomhederne økonomisk. Det kræver, at planlæggeren

har indgående kendskab til markedet og branchen og kan omsætte denne viden til at

agere strategisk i arbejdet med planlægning og gennemførelse af godstransporter. Medarbejdertypen

rekrutteres fra en snæver gruppe af uddannelser. Det drejer sig primært

om den lange videregående uddannelse Transport og Logistik samt de erhvervsfaglige

uddannelser Logistikøkonomi, Transport og Logistik, Spedition og Shipping.

Den serviceorienterede godschauffør bidrager til vækst ved at fastholde og udvikle

kundeporteføljen gennem levering af en ordentlig service samt at kunne distribuere og

håndtere gods effektivt. Medarbejdertypen rekrutteres primært fra de erhvervsfaglige

uddannelser. Det være sig Lager- og terminaluddannelsen, Vejgodstransportuddannelsen

og Godschaufføruddannelsen. Ufaglærte og personer med anden faglært uddannelsesbaggrund

rekrutteres også i meget stort omfang til medarbejdertypen.

Organisationsudvikleren bidrager til vækst ved at analysere og udvikle virksomhedens

aktiviteter og funktioner. Det er centralt, at organisationsudvikleren kan indsamle og omsætte

information til identificering af nye områder og sammenhænge, hvorigennem virksomheden

kan optimeres og udvikles yderligere. Medarbejdertypen rekrutteres fra et

bredt felt af økonomiske- og samfundsvidenskabelige uddannelser og uddannelsesniveauer.

De typiske uddannelsesmæssige baggrunde er økonom, erhvervsøkonom, revisor

(lange videregående uddannelser), merkonom og planlægger (erhvervsakademiuddannelser)

og handelsuddannede (erhvervsuddannelser).

Den fleksible, innovative driftsmedarbejder varetager mange forskellige opgavetyper.

Denne opgavefleksibilitet omfatter direkte kontakt og dialog med kunder og andre

virksomhedsfunktioner. Medarbejdertypen bidrager til vækst ved at kunne tilpasse produkter

og serviceydelser til den enkelte kundes behov, forstå og omsætte kundebehov til

forbedringer samt indgå og medvirke til udvikling af nye produkter, ydelser og services.

Der rekrutteres primært fra de merkantile og tekniske erhvervsuddannelser såsom handels-

og kontoruddannelserne, smed, tømrer, mekaniker, maskintekniker, operatør mv.

De følgende afsnit beskriver medarbejdertyperne nærmere.

Fremtidens medarbejder – Transport og Logistik

109

More magazines by this user
Similar magazines