Fremtidens-medarbejder

cebrund

Fremtidens-medarbejder

Teknologisk Institut

10.3. Den forhandlingsstærke planlægger

Den forhandlingsstærke planlægger arbejder med planlægning og gennemførelse af

godstransporter, dvs. planlæggeren sørger for, at varer kommer sikkert fra et sted til et

andet. På kundernes vegne forhandler planlæggeren med rederier, jernbaner, luftfartsselskaber

og vognmænd om transportaftaler. Planlæggeren er oftest beskæftiget som

mellemmand eller i store virksomheder inden for spedition, vej- og luftgodstransport

samt flyttevirksomheder.

Figur 10-1: Den forhandlingsstærke planlæggers vigtigste kompetencer - ifølge virksomhederne

Kommunikere

Skabe og bevare overblikket i stressede situationer

Indgå aftaler, som tilgodeser kunde og virksomhed

Tale, læse og skrive dansk

Tale engelsk

Forhandle og indgå aftaler med kunderne der køber

transporter

Gennemføre risikovurdering inden aftaler indgås

Beherske IT-baserede logistiksystemer

Økonomisk kalkulation og prisfastsættelse

Forhandle og indgå aftaler med transportører

Optimere arbejdsgange for at opnå

produktivitetsgevinster

Følge internationale krav og regulativer til forskellige

varetyper

Kendskab til geografi og aktuelle politiske situationer

Tilrettelægge transport så energiforbrug minimeres

Anvende RFID teknologier

Tale andre sprog end engelsk

19%

17%

98%

96%

81%

79%

77%

77%

75%

71%

71%

71%

67%

60%

60%

54%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Fremtidens medarbejder – Transport og Logistik

110

More magazines by this user
Similar magazines