Fremtidens-medarbejder

cebrund

Fremtidens-medarbejder

Teknologisk Institut

Denne rangordning af kompetencer kan tolkes sådan, at godschaufføren primært bidrager

til vækst ved at fastholde og udvikle kundeporteføljen gennem levering af en ordentlig

service samt at kunne distribuere og håndtere godset effektivt.

Øget vækst gennem effektiv distribution og forbedret service

Virksomhederne vurderer, at de vigtigste vækstkompetencer for godschaufføren ikke vil

forandres nævneværdigt i de kommende år. Virksomhederne angiver, at den væsentligste

forskel er, at godschaufføren skal kunne beherske disse på et endnu højere niveau.

Godschaufførens bidrager til vækst ved at udføre effektiv godspakning og distribution

samt udvikle og levere en forbedret kundeservice.

Faglige kernekompetencer

59 % af virksomhederne vurderer centrale faglige metoder og teknologier som afgørende

eller af meget stor betydning for vækst. Virksomhederne nævner en bred vifte af faglige

kompetencer, der er relateret til arbejdet med transport og læsning af gods, fragtpapirer,

køresedler mv. Blandt andet nævnes:


IT- kompetencer i forbindelse med registrering af afhentning og aflevering af godset,

indtastning af data på fartskiveren mv.

Håndtering af farligt gods, herunder at kunne fastgøre lasten og have kendskab til

regler vedrørende transport af farligt gods

At kunne planlægge den hurtigste rute for kørselsopgaverne

Effektiv godspakning, så godset stuves i en rækkefølge, der svarer til ruten

At kunne levere en ordentlig kundeservice i forbindelse med afhentning og levering

af godset.

Oversigten viser, at virksomhederne efterspørger fleksible kompetencer, og at godschaufføren

skal kunne påtage sig forskellige opgaver. Det betyder, at den serviceorienterede

godschauffør medvirker til en effektiv opgaveløsning og til udviklingen af forbedrede

produkter, ydelser eller services. Herigennem skaber godschaufføren nye vækstmuligheder.

I det følgende uddybes kompetencerne nærmere efter områder af beslægtede kompetencer.

At kunne pakke gods effektivt i forhold til distribution

Godschaufføren har som regel en plan for sine kørselsopgaver og er ofte selv ansvarlig

for afhentning, læsning og pakning af gods. For hurtigt og effektivt at kunne distribuere

varer til flere kunder, er det centralt, at godschaufføren kan pakke godset, så det står

korrekt placeret i forhold til kørselsopgaver og distribution.

Godset kan være mange forskellige ting som fx træ, foderstoffer, kalk, sten, cement og

andre bygningsmaterialer eller levende dyr som fx grise. Godschaufføren skal kende til

de forskellige regler for godstransport, farligt gods og lastregler. I forbindelse med afhentning

og aflevering af gods skal der ordnes papirer (fragtbreve, toldpapirer mv.), som

viser, at transporten er gennemført. For godschaufføren er det vigtigt at kunne gennemgå

og sikre, at de rette papirer medfølger det transporterede gods.

Fremtidens medarbejder – Transport og Logistik

114

More magazines by this user
Similar magazines