Fremtidens-medarbejder

cebrund

Fremtidens-medarbejder

Teknologisk Institut

10.6. Den fleksible, innovative driftsmedarbejder

Den fleksible, innovative driftsmedarbejder findes i alle brancher inden for Transport og

logistik, dog særligt i større virksomheder inden for post- og kurertjenester, spedition,

landtransport og sø- og kysttransport. Den fleksible, innovative driftsmedarbejder arbejder

med materiel og produkter inden for væksterhvervet samt de serviceydelser, der er

forbundet med produkterne såsom salg, kundekontakt- og rådgivning og anden service

efter salget.

Figur 10-4: Den fleksible, innovative driftsmedarbejders vigtigste kompetencer - ifølge

virksomhederne

Håndtere kundekontakt

Bruge klager og reklamationer til at skabe forbedringer

Forstå og efterkomme kundekrav

Tale og forstå engelsk

Påtage sig forskellige typer af opgaver

Medvirke i udviklingen af forbedrede serviceydelser

Etablere et godt netværk til samarbejdspartnere og

kunder

Indsamle og tilegne sig ny viden

Medvirke til at skabe nye kunder og markeder

Sætte sig ind i ny teknologi og anvende den effektivt

Medvirke i udviklingen af nye produkter eller løsninger

Se nye udviklingsmuligheder

Medvirke i projekter, hvor nye produkter/løsninger

udvikles

Anvende ny teknologi og løsninger

Beskrive og dokumentere forbedringer

Lede projekter, hvor nye produkter/løsninger udvikles

Tale og forstå andre fremmedsprog end engelsk

80%

71%

69%

66%

66%

59%

56%

54%

51%

42%

42%

41%

31%

31%

29%

14%

10%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Fremtidens medarbejder – Transport og Logistik

119

More magazines by this user
Similar magazines