Fremtidens-medarbejder

cebrund

Fremtidens-medarbejder

Teknologisk Institut

Anbefaling 2: Giv elever og studerende praktisk erfaring med erhvervsrelevant

opgaveløsning

Undersøgelsen peger på, at mange virksomheder anser mangel på praktisk erfaring og

viden om hverdagen på en arbejdsplads som en væsentlig barriere for at ansætte nyuddannede,

især fra uddannelser, hvor der ikke er indbygget praktik. De aftagerpaneler,

som er blevet obligatoriske for videregående uddannelser, løser ikke i tilstrækkelig grad

den manglende erhvervsrettethed – blandt andet fordi de små og mellemstore virksomheder

ikke er repræsenteret i panelerne.

Det anbefales at fremme arbejdsformer, hvor de studerende under uddannelsen har

kontakt med virksomheder i de brancher, som aftager de færdiguddannede. De studerende

bør løse opgaver, der tager udgangspunkt i virkelige cases, som virksomhederne

arbejder med.

Det anbefales, at klyngeorganisationer understøtter uddannelsesinstitutioner og virksomheders

samarbejde med særligt fokus på mindre virksomheder. Samarbejdet kan

også være med udenlandske virksomheder – på den måde styrkes både erfaring og internationale

kompetencer.

Det anbefales, at Region Hovedstaden tager initiativ til et ”matchmaking-initiativ”. Formålet

med initiativet vil være at skabe anledninger, hvor uddannelsesinstitutioner, studerende

og små og mellemstore virksomheder kan mødes og netværke. Eksisterende

anledninger, som fx messer eller konferencer, kan udnyttes til at profilere kompetencerne

hos særlige grupper af studerende.

Anbefaling 3: Ud af de faglige siloer – styrk studerendes kompetencer inden for

tværfaglig opgaveløsning

Virksomhederne lægger stor vægt på tværfaglige udviklingskompetencer hos medarbejderne.

Udviklingen af nye arbejdsgange, produkter, løsninger og markeder bliver til i et

teamwork mellem forskellige faggrupper. Et nyt produkt eller løsning skal opfylde mange

forskellige krav, fx produktstandarder, brugerkrav til funktionalitet, materialevalg, produktion,

distribution, salg, omkostninger m.v. For at kunne medvirke i tværfagligt udviklingsarbejde

skal fremtidens medarbejder kunne forstå og respektere andre faggruppers

perspektiver og tilgodese dem i opgaveløsningen. Dette gælder både for medarbejdere i

de private dele af væksterhvervene og i den offentlige sektor.

Det anbefales, at man fremmer de studerendes muligheder for at indgå i tværfaglig opgaveløsning

sammen med studerende fra beslægtede uddannelser. Eksempelvis således,

at studerende på sundhedsfaglige uddannelser løser en opgave om indførelse af ny

sundhedsteknologi i samarbejde med studerende fra samfundsfaglige uddannelser. De

studerende vil dermed få erfaringer med at skulle tilgodese både sundhedsfaglige, økonomiske

og organisatoriske hensyn. Opgaveløsningen kunne knyttes til konkrete virksomhedscases.

Dette ville kunne ruste de studerende bedre til det tværfaglige udviklingsarbejde.

Fremtidens medarbejder – Hvilke kompetencer skaber vækst

12

More magazines by this user
Similar magazines