Fremtidens-medarbejder

cebrund

Fremtidens-medarbejder

Teknologisk Institut

10.7. Her opfylder de nyuddannede ikke kompetencebehovet

De interviewede virksomheder er blevet spurgt, om de nyuddannede kan opfylde det

kompetencebehov, der er afgørende for, at virksomhederne kan skabe vækst og udvikling.

Nedenstående tabel angiver, hvor stor en andel af de adspurgte virksomheder, som har

svaret, at der i ”høj grad” eller ”nogen grad” er afstand mellem, hvad de nyuddannede

kan, og de kompetencebehov, som virksomhederne har i forhold til de respektive medarbejdertyper.

Medarbejdertype

Den forhandlingsstærke

planlægger

Den serviceorienterede

godschauffør

Organisationsudvikleren

Den fleksible,

innovative

driftsmedarbejder

%-del af virksomheder,

som

synes at nyuddannede

har

mangler i forhold

til medarbejdertypen

46 % 52 % 33 % 39 %

ud-

Typiske

dannelser

Lang videregående-

eller erhvervsfaglig

uddannelser.

Erhvervsfaglige

uddannelser.

Mange ufaglærte.

Lang samfundsvidenskabelig

eller erhvervsfaglig

uddannelse.

Erhvervslige

uddannelser.

Mange ufaglærte.

Bl.a.:

Transport og

logistik

Logistikøkonom

Spedition og

shipping

Bl.a.:

Godschauffør

Vejgodstransport

Lager og terminal

Ufaglærte

Bl.a.:


Økonomi

Erhvervsøkonomi

Merkonom

Planlægger

Handelsuddannet

Bl.a.


Automekaniker

Smed

Operatør

Montør

Maskinuddannet

Handels- og

kontoruddannet

For de fire medarbejdertyper er der en stor spredning i andelen af virksomhederne, som

tilkendegiver, at nyuddannede i høj eller noget grad har mangler i forhold til de kompetencekrav,

som virksomhederne stiller til de forskellige medarbejdertyper. Manglerne er

størst hos nyuddannede godschauffører (52 %) og mindst hos organisationsudviklere (33

%).

Manglerne varierer på tværs af de fire medarbejdertyper. I det følgende angiver vi for

hver medarbejdertype de typiske kompetencemangler, som virksomhederne ser hos nyuddannede

i forhold til fremtidens kompetencebehov.

Fremtidens medarbejder – Transport og Logistik

122

More magazines by this user
Similar magazines