Fremtidens-medarbejder

cebrund

Fremtidens-medarbejder

Teknologisk Institut

Udvælgelse af væksterhvervene

De seks væksterhverv danner udgangspunkt for analysen. De blev udvalgt i dialog med

Region Hovedstaden på baggrund af de analyser af erhvervene, som er beskrevet i kapitel

4.

Om begrebet ”kompetencer”

Kompetencer forstås her som viden, færdigheder og adfærd, som tilsammen gør det muligt

at løse opgaver. Kompetencer kan beskrives som ”at kunne…(noget)”.

En vækstkompetence er derfor den viden, de færdigheder og den adfærd, som tilsammen

gør det muligt for medarbejdere at løse deres opgaver på en måde, så der skabes

vækst i virksomheden.

Vækst kan være værditilvækst, vækst i afsætning, eksport eller beskæftigelse – eller alle

disse dele.

Analysen af fremtidens vækstkompetencer tager udgangspunkt i virksomheders udtrykte

behov for kompetencer. De seks væksterhverv omfatter hver især adskillige brancher,

hver med deres teknologiske og markedsmæssige særkender. Det betyder, at analysen

har sit hovedfokus på vækstkompetencer, som der er behov for på tværs af virksomheder

og brancher. Vi har dog også forsøgt at indfange særlige tekniske eller faglige kompetencer

gennem åbne spørgsmål til virksomhederne.

Ekspertinterviewene

I hvert væksterhverv er 10-12 eksperter blevet interviewet om, hvilke typer af opgaver i

områdets virksomheder, der må anses for særligt afgørende for at drive vækst. Eksperterne

er repræsentanter for branche- eller klyngeorganisationer, ledende medarbejdere i

fremtrædende virksomheder og forskere inden for området. Vi bad eksperterne begrunde,

hvorfor netop disse opgaveområder (fx ledelse i turistvirksomheder eller designudvikling

i de kreative erhverv) var afgørendende for vækst. Vi bad også om bud på, hvad

medarbejdere skal kunne for at arbejde med disse opgaveområder på en måde, som bidrager

til vækst.

Første analyserunde: Foreløbige bud på kompetencer

På tværs af eksperternes besvarelser er der derefter sket en udvælgelse af opgaveområder

inden for hvert væksterhverv. Det var ikke vanskeligt, da der var stor enighed mellem

eksperterne.

Næste trin var oplistning og gruppering af de kompetencer, eksperterne havde peget på

inden for hvert opgaveområde. Kompetencerne blev formuleret som udsagn om, hvad en

medarbejder skal kunne for at bidrage til fremtidig vækst fx ”At kunne sætte en retning

for virksomhedens strategi og mål”, ”At kunne informere og motivere borgere til miljøvenlig

adfærd”.

Virksomhedsundersøgelsen

For at undersøge, om eksperternes vurdering var samstemmende med virksomhedernes

opfattelse af, hvilke kompetencer der er afgørende for vækst, blev der gennemført en

Undersøgelsens metode

127

More magazines by this user
Similar magazines