Fremtidens-medarbejder

cebrund

Fremtidens-medarbejder

Teknologisk Institut

Anbefaling 4: Styrk kreativitet og innovation som systematiske, metodiske

kompetencer

At kunne arbejde kreativt og innovativt med at udvikle nye ideer og løsninger er en vigtig

kompetence for at kunne skabe vækst. Fremtidens medarbejder skal - udover at kunne

anvende sine faglige kompetencer - også kunne stille spørgsmål og have en udviklende

tilgang til arbejdet: ”Hvordan kan vi forbedre arbejdsgange?”, ”Hvordan kan vi imødekomme

kunders og brugeres behov bedre for de samme ressourcer?”

Denne form for kreativitet og innovation beror ikke på tilfældig inspiration, men er i høj

grad en systematisk arbejdsform, hvor medarbejderen samler viden om en problemstilling

og formulerer mulige løsninger.

I uddannelserne kan detaljerede fagplaner og eksamensbekendtgørelser hæmme en

åben eksperimenterende tilgang og i for høj grad fremme en ”nul-fejls-kultur”.

Det anbefales, at man fremmer undervisningsformer, der træner de studerende i eksperimenterende

tilgange, hvor de selv formulerer problemstillinger og mulige løsninger –

gerne gennem løsning af opgaver, hvor de studerende skal trække på viden på tværs af

flere fag. Som led i formidlingen af studietekniske redskaber bør studerende introduceres

til værktøjer til systematisk arbejde med kreativ problemløsning.

Opgavebedømmelse bør lægge vægt på, at der ikke er én rigtig løsning, men at de studerende

skal kunne redegøre for og begrunde mulige alternative løsninger, som hver

især har styrker og svagheder. Der bør også lægges vægt på det innovative element.

Det vil sige, at de studerende skal kunne vurdere og diskutere den værdi, forskellige

løsninger skaber for kunder eller brugere.

Anbefaling 5: Styrk de studerendes kompetencer til at udvikle nye løsninger

gennem relationer til kunder og brugere

Undersøgelsen viser, at mange virksomheder lægger vægt på, at medarbejderne er i

stand til at skabe og udnytte gensidige relationer til brugere, kunder, leverandører, videninstitutioner,

offentlige instanser med flere. Det drejer sig i høj grad om at udvikle

evnen til at sætte sig ind i og forstå andre menneskers position og behov, og om at bruge

denne evne til at skabe bedre løsninger.

Når studerende internt på en uddannelse arbejder sammen om et projekt, opøves denne

evne til en vis grad. Den opøves i endnu højere grad, når studerende arbejder sammen

med studerende fra andre typer af uddannelser (fx økonomistuderende sammen med

industritekniker-lærlinge). Og den opøves mest udpræget, når studerende skal samarbejde

med personer, som ikke er under uddannelse. Det kan være personer fra virksomheder,

forskellige typer af kunder eller brugere eller forskere. Man kan understøtte, at de

umiddelbare erfaringer fra et sådant samarbejde omsættes i holdninger og adfærd ved at

relationerne gøres til et emne i samtalen om det givne projekt eller opgave.

De anbefales, at man styrker de studerendes evne til at skabe udviklende relationer ved

at arbejde målrettet med at de studerende løser opgaver, som afhænger af at kunne

Fremtidens medarbejder – Hvilke kompetencer skaber vækst

13

More magazines by this user
Similar magazines