Fremtidens-medarbejder

cebrund

Fremtidens-medarbejder

Teknologisk Institut

danne relationer – inden for uddannelsen, med studerende på andre uddannelser og

med personer og grupper uden for uddannelsesmiljøet. Samtidig anbefales det, at de

studerende opfordres til individuel og kollektiv refleksion over relationernes betydning

for opgaveløsningen.

Anbefaling 6: Styrk forretningsmæssige kompetencer og entreprenørskab

Mange virksomheder i væksterhvervene har begrænset størrelse, og det er en udfordring

at vokse sig større. Især indenfor de kreative erhverv og turisterhvervet er der et stort

antal små virksomheder, men også fra de andre væksterhverv meldes der om behov for

styrkede forretningsmæssige kompetencer.

De kreative uddannelser vurderer, at der er behov for at styrke de studerendes forretningsmæssige

kompetencer og forudsætninger for at blive iværksættere. Dette vil kunne

bidrage til at skabe vækst og nye virksomheder.

Også for uddannelser, som fortrinsvis retter sig mod den offentlige sektor, fx sundhedsuddannelserne,

vil det være relevant at styrke de forretningsmæssige kompetencer. Eksempelvis

er der en bred vifte af sundhedsuddannede, som er beskæftigede med salg og

markedsføring indenfor sundheds- og velfærdsteknologi.

Det er en udfordring, at der samtidig er fagtrængsel på mange uddannelser, så tilbygning

af merkantile fag ikke er en realistisk mulighed. Derfor må der afsøges andre veje, hvor

de forretningsmæssige kompetencer afdækkes og udvikles i tæt samspil med eksisterende

fag.

Det anbefales, at man styrker de studerendes forretningsmæssige kompetencer i relation

til deres fag. Det kan ske, ved at uddannelsesinstitutioner aktivt inddrager erfaringer

fra tidligere studerende, som efterfølgende har skabt deres egen virksomhed eller sidder

i job, hvor de bruger en kombination af deres kernefaglige kompetencer fra uddannelsen

og forretningsmæssige kompetencer.

Derudover anbefales det, at der etableres et tætteres samarbejde mellem ikkemerkantile

og merkantile uddannelser, til gavn for begge – for eksempel ved at studerende

arbejder sammen om konkrete virksomhedscases.

Fremtidens medarbejder – Hvilke kompetencer skaber vækst

14

More magazines by this user
Similar magazines