Fremtidens-medarbejder

cebrund

Fremtidens-medarbejder

Teknologisk Institut

Der er store forventninger til vækstpotentialet i Sundhed og velfærdsteknologi knyttet til

effektivisering i den offentlige sektor. Effektiviseringen kan dels føre til besparelser og

kvalitetsforbedringer i den offentlige sektor, dels danne udgangspunkt for eksport af modeller

for sundheds- og velfærdsløsninger byggende på offentligt-privat samarbejde og

med inddragelse af teknologiske løsninger. Hvis dette potentiale skal indløses, stiller det

krav til medarbejdernes kompetencer – både teknologiske kompetencer og samarbejdskompetencer.

Bioteknologi

I forhold til Sundhed og velfærdsteknologi er væksterhvervet Bioteknologi et område

med færre arbejdspladser men stor eksport og værditilvækst. Her findes jobbene især

inden for to meget forskellige grupper af brancher: Medicinalindustrien og den tilknyttede

forskning på den ene side og fødevareindustrien på den anden.

Brancher i Bioteknologi

Medicinalindustri

Forskning og eksperimentel udvikling inden for bioteknologi

Fødevarefremstilling: Mejerier, bagerier, brødfabrikker, forarbejdning og konservering

af frugt og grønsager, fremstilling af olier, fedtstoffer, drikkevarer, sukker,

krydderier og aromastoffer

Fremstilling af basiskemikalier

Bioteknologi i hovedstadsregionen er en international styrkeposition. Vækstforventningerne

knytter sig især sig til de eksisterende klynger af virksomheder med tekniskvidenskabelige

spidskompetencer inden for medicinalindustrien og til industriel brug af

bioteknologi, fx til fremstilling af brændsel eller erstatning for skadelige kemikalier. De

bioteknologiske virksomheder konkurrerer på et globalt marked. Hvis hovedstadsregionen

skal bevare sin position, vil det kræve, at flere virksomheder vokser ud over iværksætterstadiet.

Det stiller krav om at virksomhederne og medarbejderne i stigende grad

formår at omsætte forskningsresultater til bæredygtig forretning.

Energi og bæredygtighed

Energi og bæredygtighed omfatter offentlige og private virksomheder, som beskæftiger

sig med at mindske miljø- og klimapåvirkninger. Det drejer sig om produktion og distribution

af energi og vand; om fremstilling af udstyr, som kan medvirke til besparelser; og

ikke mindst: om hele byggesektoren, som anvender og tester nye bæredygtige energiog

klimaløsninger.

Brancher i Energi og bæredygtighedService til råstofindvinding

Fremstilling af radiatorer og kedler, elektriske motorer, fordelings- og kontrolapparater,

batterier og akkumulatorer, vindmøller, pumper og kompressorer, ovne,

ildsteder og fyringsaggregater, køle- og ventilationsanlæg (til industriel brug)

El-, gas-, vand- og varmeforsyning

Kloak- og rensningsanlæg, rensning af jord og grundvand

Renovation og genbrug

Engroshandel med isenkram, varmeanlæg og tilbehør samt med affaldsprodukter

Fremtidens medarbejder – Hvilke kompetencer skaber vækst

16

More magazines by this user
Similar magazines