Fremtidens-medarbejder

cebrund

Fremtidens-medarbejder

Teknologisk Institut

Brancher i Energi og bæredygtighed
Anlægsbrancher: Entreprenører, anlæg af veje og motorveje, af jernbaner og undergrundsbaner,

af broer og tunneller, af ledningsnet, vandveje, havne, diger og

dæmninger

Byggebrancher: Nedrivning, forberedende byggepladsarbejder og fundering, elinstallation,

VVS, stukkatører, tømrer- og bygningssnedkervirksomhed, gulv- og

vægbeklædning, malerforretninger, glarmestre, murere og tagdækkere

Ejendomsservice, rengøring og anlægsgartnere

Opstilling og levering af færdige fabriksanlæg

Arkitekter og rådgivende ingeniører

Anden forskning og eksperimentel udvikling inden for naturvidenskab og teknik

Geologiske undersøgelser og landinspektører

Vækstforventninger knytter sig dels til potentialet for at udvikle konkrete teknologier,

som kan spare energi, vand eller CO 2 , dels til klimaløsninger som fx kan forhindre oversvømmelser

og endelig til systemløsninger, hvor flere teknologier tages i anvendelse.

Hovedstadens styrkepositioner inden for væksterhvervet findes især inden for energiforsyningssystemer

samt rådgivning (arkitekter og ingeniører). Men indløsning af vækstpotentialerne

er i høj grad afhængige af, at byggeri og leverandører og rådgivere samarbejder

om at udvikle løsninger, som kan anvendes i andre sammenhænge. Ligeledes afhænger

væksten af, at der etableres offentlig-private samarbejder på områder, hvor

markedet ikke af sig selv frembringer bæredygtige løsninger. Det stiller store krav til

kompetencerne hos alle medarbejdere i området.

Kreative erhverv

Væksterhvervet Kreative erhverv omfatter virksomheder, der beskæftiger sig med kunst

i bred forstand, formgivning, design og kommunikation. Erhvervet beskæftiger sig altså

med at fremstille produkter eller serviceydelser, som giver kunden en oplevelse af kulturel

eller kunstnerisk art, eller som bidrager til underholdning.

Brancher i Kreative erhverv


Fremstilling af tekstiler, beklædning, pelse, sko og lædervarer, møbler, smykker,

spil og legetøj

Udgivelse af computerspil

Produktion af film, tv og musik mv.

Reklamevirksomhed

Teater, musik (koncerter) og kunst

Prepress- og premedia-arbejde

Public relations og kommunikation

Design: Industriel design, produktdesign, kommunikationsdesign og grafisk design

Arkitektvirksomhed, indretningsarkitekter og rumdesign

Der forventes at være et stort potentiale for vækst i de kreative erhverv, især som følge

af øget efterspørgsel på livsstils- og designprodukter og en voksende underholdningsindustri.

København er den fjerde mest specialiserede by inden for kreative erhverv i Europa.

Erhvervet er kendetegnet ved at indtjeningen i en del virksomheder er sekundær i

forhold til det kunstneriske udtryk eller muligheden for at nå et publikum. Det betyder, at

en del produkter eller ydelser af høj kvalitet, som potentielt kunne sælges til en stor

Fremtidens medarbejder – Hvilke kompetencer skaber vækst

17

More magazines by this user
Similar magazines