Fremtidens-medarbejder

cebrund

Fremtidens-medarbejder

Teknologisk Institut

Brancher i Transport og logistikGodshåndtering, skibsmæglere, speditører

Post og kurertjenester

I hovedstadsregionen knyttes vækstforventninger især til spidskompetencer inden for en

maritim klynge, der omfatter rederier, skibsmæglere og servicevirksomheder, som er

specialiseret i at levere fx juridisk assistance til de maritime erhverv. Desuden er danske

virksomheder i hele væksterhvervet længere fremme end internationale konkurrenter

med at minimere energiforbrug og udledninger af klimagasser. Erhvervet presses udefra

af internationale konkurrenter, og en fortsat vækst stiller krav om at ledere og medarbejdere

har kompetencer, som gør virksomhederne i stand til at konkurrere på et mere

åbent og uforudsigeligt marked.

4.2. Væksterhvervenes betydning for hovedstadsregionen

I dette afsnit gennemgås og analyseres væksterhvervenes betydning for hovedstadsregionens

beskæftigelse, eksport og værditilvækst samt specialiseringsgrad.

Beskæftigelse

Brancher med tilknytning til væksterhvervene står for 60% af regionens job.

Figur 4-1: Beskæftigelsen i brancher knyttet til de udvalgte væksterhverv i hovedstadsregionen

- % af samlet beskæftigelse i hovedstadsregionen

40%

16%

3%

Sundhed og velfærdsteknologi

Bioteknologi

10%

Energi og bæredygtighed

Kreative erhverv

Turisme, oplevelser og event

13%

Transport og logistik

Øvrige erhverv

11%

7%

Kilde: Danmarks Statistik, Teknologisk Instituts beregninger. Beskæftigelsestallene er estimerede,

idet de udpegede erhvervsområder ikke stemmer 1-1 overens med Danmarks Statistiks brancheklassifikation.

Som det ses af Figur 4-1, er beskæftigelsen ikke jævnt fordelt på væksterhvervene.

Sundhed og velfærdsteknologi står for en sjettedel af jobbene i regionen. De fleste af

disse job findes i den offentlige social- og sundhedssektor – flest i de kommunale og regionale

administrationer, færre på sygehuse og institutioner.

I de Kreative erhverv findes de fleste job inden for IT-rådgivning, telekommunikation og i

handel med tekstiler.

Fremtidens medarbejder – Hvilke kompetencer skaber vækst

19

More magazines by this user
Similar magazines