Fremtidens-medarbejder

cebrund

Fremtidens-medarbejder

Teknologisk Institut

I Transport og logistik er de fleste job inden for post- og kurérvirksomheder, skibsfart og

service til transportvirksomheder.

Jobbene i Turisme, oplevelser og event findes især i restauranter, foreninger og boligudlejning.

I Energi og bæredygtighed findes størsteparten af jobbene i byggebranchen og ejendomsservice,

mens jobbene i Bioteknologi er stærkt koncentrerede i medicinalindustrien.

De væsentligste brancher under øvrige erhverv er offentlig administration og hele uddannelsessektoren.

Eksport

Væksterhvervene har samlet set stor betydning for eksporten, idet de står for over 90 %

af eksporten fra hovedstadsregionen. Til gengæld er der stor forskel på, hvor meget de

enkelte væksterhverv eksporterer, se Figur 4-2 nedenfor.

Figur 4-2: Væksterhvervenes andel af den samlede eksport fra hovedstadsregionen,

2011

7%

1%

18%

Sundhed & velfærdsteknologi

Bioteknologi

Energi & klima

12%

Krevative erhverv

50%

10%

Turisme

T&L

Andre erhverv

2%

Kilde: Danmarks Statistik, Teknologisk Instituts beregninger. Tallene er omtrentlige, idet de udpegede

erhvervsområder ikke stemmer 1-1 overens med Danmarks Statistiks brancheklassifikation.

Virksomheder inden for Transport og logistik er kilde til halvdelen af den samlede eksport

fra regionen. Det afspejler, at transporterhvervet, og især de maritime erhverv og lufttransporten,

opererer på et internationalt marked.

Næststørst er Bioteknologi, som med kun 3 % af jobbene står for næsten 20 % af eksporten.

Det skyldes, at brancherne inden for bioteknologi i udpræget grad leverer højværdiprodukter

og -ydelser.

Energi og bæredygtighed står for 12 %. Her er det især eksport af olie og gas samt ’maskiner’

(fx pumper, køleanlæg samt produktionsudstyr).

De Kreative erhverv bidrager med 10 %, hvor over halvdelen kommer fra handel og ITvirksomheder.

Fremtidens medarbejder – Hvilke kompetencer skaber vækst

20

More magazines by this user
Similar magazines