Fremtidens-medarbejder

cebrund

Fremtidens-medarbejder

Teknologisk Institut

Figur 4-5: Specialiseringsgrad i væksterhvervene

Kreative erhverv

129

Transport og Logistik

Bioteknologi

Turisme, oplevelser og event

100

94

109

Sundhed og velfærdsteknologi

82

Energi og bæredygtighed

59

0 20 40 60 80 100 120 140

Kilde: Danmarks Statistik, Teknologisk Instituts beregninger.

Figur 4-5 viser, at der er regional specialisering i to af væksterhvervene, nemlig Kreative

erhverv samt Transport og logistik. Der er ingen regional specialisering inden for bioteknologi.

De resterende tre væksterhverv har en mindre andel af beskæftigelsen, end de

har i landet som helhed.

Men der er stor forskel på brancherne inden for det enkelte erhverv. En række brancher i

hovedstadsregionen har en specialiseringsgrad på over 150. Det vil sige, at de har halvanden

gang så stor andel af beskæftigelsen som i landet som helhed. Det drejer sig om

de brancher, der er vist i Figur 4-6 nedenfor.

Figur 4-6: Brancher i hovedstadsregionen med specialiseringsgrad på mindst 150

Medicinalindustri

Regional- og fjerntog

Telekommunikation

Post og kurertjeneste

Skibsfart

Produktion af film, tv og musik mv.

Gasforsyning

Luftfart

Udgivelse af computerspil og anden software

Informationstjenester

It-konsulenter mv.

Fremst. af basiskemikalier

Radio- og tv-stationer

Daginstitutioner og dagcentre mv.

Rejsebureauer

0 50 100 150 200 250

Også inden for de væksterhverv, som har lav specialiseringsgrad, findes der altså enkeltbrancher

med høj specialiseringsgrad. Især er det iøjnefaldende, at medicinalindustrien

og gasforsyning er regionalt meget mere specialiserede end ”deres” væksterhverv. Væk-

Fremtidens medarbejder – Hvilke kompetencer skaber vækst

23

More magazines by this user
Similar magazines