Fremtidens-medarbejder

cebrund

Fremtidens-medarbejder

Teknologisk Institut

sterhvervet Bioteknologi har en gennemsnitlig specialiseringsgrad, fordi dele af erhvervet,

især fødevarebranchen, er mere specialiserede andre steder i landet end i hovedstadsregionen.

Den høje specialiseringsgrad inden for gasforsyning kan især forklares

ved, at DONG Energy’s naturgasdistribution for store dele af landet har hovedsæde i Virum.

4.3. Sammenfatning: væksterhvervenes bidrag til vækst

Som det tydeligt fremgår af Tabel 4.1, leverer de seks væksterhverv meget forskellige

typer af bidrag til væksten i hovedstadsregionen.

Tabel 4.1: Væksterhvervenes styrker

Beskæftigelse i

erhvervet i % af

samlet beskæftigelse

Eksporten fra

erhvervet i % af

samlet eksport

Værditilvækst

pr. medarbejder,

kroner

Job Eksport Værditilvækst

Specialiseringsgrad

Beskæftigelsesandelen

i hovedstadsregionen

i

forhold til hele

landet. Hele

landet =100

Sundhed og velfærdsteknologi

16 1 370.000 82

Bioteknologi 3 18 1.480.000 100

Transport og logistik 11 50 550.000 109

Energi og bæredygtighed

Turisme, oplevelser og

event

10 12 950.000 59

7 2 860.000 94

Kreative erhverv 13 10 690.000 129

Nogle erhverv leverer mange job, andre store eksportindtægter eller en stor værditilvækst.

For at sikre balanceret vækst, vil det derfor give god mening at satse på at udvikle

alle seks væksterhverv. De kan supplere hinanden og levere vækst og velstand til hovedstadsregionen

på forskellige fronter.

Fremtidens medarbejder – Hvilke kompetencer skaber vækst

24

More magazines by this user
Similar magazines