Fremtidens-medarbejder

cebrund

Fremtidens-medarbejder

Teknologisk Institut

5. Sundhed og velfærdsteknologi

I dette kapitel sættes fokus på væksterhvervet Sundhed og velfærdsteknologi og hvilke

vækstkompetencer, der er afgørende for, at virksomhederne fortsat kan udvikle sig og

skabe vækst.

Først beskrives betydningen af væksterhvervet i hovedstadsregionen, og de vigtige tendenser

som kan forventes at påvirke det fremtidige behov for kompetencer i erhvervet,

og de udfordringer, som erhvervet står over for i den forbindelse. Dernæst præsentes de

medarbejdertyper, som virksomhederne peger på, har særlig betydning for fremtidig

vækst inden for Sundhed og velfærdsteknologi. For hver medarbejdertype findes et afsnit,

som mere detaljeret gennemgår vækstkompetencerne. Efter gennemgangen af

medarbejdertyperne følger et afsnit, som beskriver, hvor virksomhederne oplever, at

nyuddannede har vanskeligheder ved at opfylde kompetencebehovet.

Endelig følger et afsnit med forslag til, hvad uddannelsesinstitutionerne kan gøre for at

ruste de studerende bedre.

5.1. Erhvervets regionale betydning for vækst

Sundhed og velfærdsteknologi omfatter private og offentlige virksomheder, der beskæftiger

sig med fremstilling og implementering af medicinsk og velfærdsteknologisk udstyr.

Det kan være alt fra forbindsstoffer til digitale løsninger til behandling og pleje. Danmark

har internationalt en styrkeposition inden for sundheds- og velfærdsteknologi, som i

2011 stod for 3,6 % af værdiskabelsen i dansk økonomi og for hele 12 % af eksporten.

Næsten 2/3 af erhvervets private virksomheder ligger i hovedstadsregionen

Beskæftigelse i

erhvervet i % af

samlet beskæftigelse

Eksporten fra

erhvervet i % af

samlet eksport

Værditilvækst

pr. medarbejder,

kroner

Job Eksport Værditilvækst

Specialiseringsgrad

Beskæftigelsesandelen

i hovedstadsregionen

i

forhold til hele

landet. Hele

landet =100

Sundhed og velfærdsteknologi

16 1 370.000 82

5.2. Tendenser og udfordringer

Stigende behov for sundheds- og velfærdsteknologi

Både nu og i fremtiden forventes der et stigende behov for sundheds- og velfærdsteknologiske

løsninger.

For det første vil der blive flere ældre. Dermed stiger behovet for at sikre, at de ældre

forbliver raske og aktive langt op i alderen. Samtidig stiger efterspørgslen også på forbedrede

behandlinger og hjælpemidler til de, der rammes af sygdomme som fx et stigende

antal kroniske sygdomme. Det globale marked for sundheds- og velfærdsløsninger

er derfor i hastig vækst.

Fremtidens medarbejder – Sundhed og velfærdsteknologi

25

More magazines by this user
Similar magazines