Fremtidens-medarbejder

cebrund

Fremtidens-medarbejder

Teknologisk Institut

Væksten vil fortsat i betydelig grad være drevet af udviklingen i OECD-landene, men i

stigende omfang også af alders- og velstandsudviklingen i de nye vækstøkonomier i Asien

og Latinamerika.

For det andet vil flere ældre betyde et øget pres på sundhedssystemerne i den vestlige

verden alene i kraft af et øget antal patienter. Det betyder større efterspørgsel efter teknologier,

der kan muliggøre mindre drastiske medicinske indgreb og dermed mindske

smerter, og den tid patienten er indlagt efter operationen, såkaldte ”patient convenience”

teknologier.

For det tredje stilles der stigende krav til behandlingers kvalitet. Det øger behovet for

teknologier, der kan understøtte bedre diagnoser og behandlinger, og som kan øge sandsynligheden

for helbredelse og bedre livskvalitet for patienterne.

Derudover er de teknologiske muligheder i sig selv en drivkraft for øget efterspørgsel

efter sundheds – og velfærdsteknologier. Alene det, at der kommer en teknologi på markedet,

som kan forbedre behandlingerne, stimulerer efterspørgslen.

Sundheds- og velfærdsteknologiens styrkeposition i Danmark skyldes bl.a. den mangeårige

tradition for et stærkt offentlig-privat samspil om forskning, uddannelse og hurtig

adgang til markedet for ny sundheds- og velfærdsteknologi. Aktuelt samarbejder Region

Hovedstaden og Københavns Kommune om at igangsætte fælles innovationsprojekter,

der inddrager virksomheder, forskningsinstitutioner og investorer. Målet er, at den offentlige

sundhedssektor gennem innovation og implementering af ny sundhedsteknologi

kan slå to fluer med et smæk: At skabe et mere effektivt sundhedssystem, hvor der opnås

bedre og mere sundhed for ressourcerne, og derigennem skabe markedsmuligheder

for danske virksomheder, der udvikler sundheds- og velfærdsteknologi.

Udfordringer for vækst i Sundhed og velfærdsteknologi

Markedet inden for sundheds- og velfærdsteknologi er præget af store multinationale

virksomheder og hård konkurrence. Samtidig er der en høj innovationsrate, hvor produkter

i gennemsnit kun er på markedet i 1½ år, før en ny og bedre løsning dukker op. Udvikling

og kommercialisering af nye teknologier kræver, at der er samspil og videndeling

mellem virksomheder, forskning, sundhedsvæsenet og iværksættere.

Markedsadgangen for nye sundhedsteknologier og produkter er vanskelig. For det første

fordi markedet er domineret af store, multinationale virksomheder, hvilket skaber stor

priskonkurrence. For det andet på grund af øgede krav til dokumentation og afprøvning

af produkter. Det giver en længere udviklingshorisont og øgede krav til kapital til at finansiere

kliniske afprøvninger. For det tredje sælges den største del af sundheds- og

velfærdsteknologier til sundhedsvæsenet. Komplekse og ikke altid gennemsigtige beslutningsstrukturer

i det offentlige sundhedssystem forlænger salgsprocessen, og de pressede

offentlige driftsbevillinger sætter systemets midler til udvikling og innovation under

pres.

5.3. Medarbejdertyper, der skaber vækst

Med udgangspunkt i de udviklingstræk, som er beskrevet ovenfor, og interviews af ca.

200 virksomheder inden for væksterhvervet og en række brancheeksperter, viser under-

Fremtidens medarbejder – Sundhed og velfærdsteknologi

26

More magazines by this user
Similar magazines