Fremtidens-medarbejder

cebrund

Fremtidens-medarbejder

Teknologisk Institut

søgelsen, at følgende fire medarbejdertyper har en særlig betydning i forhold til at bidrage

til vækst:

Den internationale markedsudvikler. Markedet for sundhedsløsninger og velfærdsteknologi

er udpræget internationalt. Således eksporterer danske producenter over 90 %

af deres produktion. I dette marked skaber den internationale markedsudvikler vækst

ved at udvikle nye forretningsideer for produkter og services, der skal lanceres internationalt.

Markedsmanager for sundhedssystemet. De store krav til dokumentation og afprøvning

gør vejen til markedet lang for nye sundheds- og velfærdsteknologier. Samtidig er

det offentlige sundhedssystem en kompleks kunde med pressede budgetter og lange beslutningsprocesser.

Virksomhederne har behov for profiler med viden om og gennemslagskraft

i det offentlige sundhedssystem, der kan markedsføre og sælge.

Den innovative sundhedsfaglige medarbejder. Den offentlige sundhedssektor udgør

et marked og afprøvningsplads, som har væsentlig betydning for, at der kan skabes

vækst i sundhedsteknologiske virksomheder i hovedstadsregionen. Det kræver, at medarbejderne

i sundhedssektoren har de rette kompetencer til at medvirke til innovation af

sundhedsfaglige arbejdsgange og dermed skabe en kvalificeret efterspørgsel efter sundhedsteknologi.

Den fleksible, innovative driftsmedarbejder. For at kunne skabe vækst har sundhedog

velfærdsteknologiske virksomheder behov for fleksible og innovative driftsmedarbejdere

i produktion og service. Den fleksible og innovative faglærte medarbejder arbejder

med sundhedsteknologiske produkter eller med de serviceydelser, der er forbundet med

produkterne, fx salg, fragt, kundekontakt, rådgivning.

Fremtidens medarbejder – Sundhed og velfærdsteknologi

27

More magazines by this user
Similar magazines