Fremtidens-medarbejder

cebrund

Fremtidens-medarbejder

Teknologisk Institut

5.4. Den internationale markedsudvikler

Den internationale markedsudvikler findes i virksomheder, der udvikler, fremstiller og

handler med sundheds- og velfærdsteknologiske produkter. Den internationale markedsudvikler

skaber vækst ved at medvirke i udviklingen af nye produkter og services med

henblik på et internationalt marked. Den internationale markedsudvikler afdækker markedsmuligheder

og udvikler business cases, der kan fungere som grundlag for forretningsmæssige

beslutninger.

Figur 5-1: Den internationale markedsudviklers vigtigste kompetencer - ifølge virksomhederne

Tale Engelsk

Beherske IT-redskaber

Opstille realistiske business cases

Markedsføre og sælge internationalt

Skabe nye markedsmuligheder internationalt

Identificere væsentligste konkurrenter i markedet

Organisere og lede kommercialisering af produkter

og projekter

Kombinere teknologisk indsigt og kommerciel

markedsforståelse

Samarbejde med virksomheder i andre lande i

udviklingsprocessen

Bidrage til udviklingen af virksomheden

Anvende centrale faglige metoder og teknologier.

Varetage test og evaluering af prototyper

Samarbejde tværfagligt i udviklingen af nye

produkter og teknologier

Viden om juridiske forhold

Opdateret viden om regulering og standarder på

forskellige markeder

Skabe nye markedsmuligheder nationalt

Udarbejde oplæg til kontrakter

Tale andre fremmedsprog end engelsk

98%

83%

77%

69%

69%

65%

63%

61%

59%

57%

56%

54%

46%

46%

40%

39%

30%

20%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Som det fremgår af figuren, lægger virksomhederne størst vægt på de generelle, forretningsmæssige

kompetencer: Engelsk (98 %), at beherske IT-redskaber (83 %), at kunne

Fremtidens medarbejder – Sundhed og velfærdsteknologi

28

More magazines by this user
Similar magazines