Fremtidens-medarbejder

cebrund

Fremtidens-medarbejder

Teknologisk Institut

kunder. Dette kræver, at markedsmanageren har kendskab til beslutningsstrukturer og

budgetprocesser i den offentlige sektor, og at markedsmanageren kan identificere de

nøglepersoner i sundhedssystemet, ”key opinion leaders”, som har indflydelse på valget

af produkter og løsninger.

Derudover er sundhedssystemet underlagt en omfattende regulering, der fastlægger

hvilke standarder, sundhedsydelser og produkter skal leve op til. Derfor er det vigtigt, at

markedsmanageren har opdateret indsigt i disse standarder.

Det offentlige sundhedssystem udvikler sig løbende, da der hele tiden opstår nye sundhedsteknologiske

muligheder og tilbud, der tages i brug. Derudover foregår der også løbende

en opgaveglidning mellem sygehusene og det kommunale sundhedsvæsen. Endelig

er der i stigende grad private aktører involveret i at levere pleje- og omsorgsopgaver.

I et sundhedssystem under forandring skal markedsmanageren kunne identificere nye

kundesegmenter og markedsmuligheder i den offentlige sektor.

At kunne udvikle produkter og løsninger i samspil med brugere og sundhedsfagligt

personale

Produkter og løsninger i sundhedssektoren anvendes af sundhedspersonalet i tæt samspil

med patienten. Det gælder uanset, om produktet er en robotstøvsuger, et IT-system til

diabetespatienters selvdiagnosticering eller et kateder. Derfor er det vigtigt, at markedsmanageren

kan udvikle løsninger i samspil med frontpersonale i offentlige virksomheder.

Det kræver især, at markedsmanageren kan arbejde på tværs af faggrupper.

Ofte foregår salg og implementering af produkter og services i sundhedssektoren således,

at der etableres projektgrupper med repræsentanter for forskellige personalekategorier,

patienter, pårørende og øvrige brugere. Dette betyder, at markedsmanageren skal

kunne se på tværs af de forskellige behov, som fx sygeplejersker, læger og administrativt

personale har til et givet produkt – fx et IT-system. Markedsmanageren skal kunne

sikre, at de forskellige faggruppers krav til produktet tilgodeses i den endelige løsning.

Det kræver, at markedsmanageren har forståelse for og indsigt i frontmedarbejdernes

virkelighed i sundhedssektoren.

Fremtidens medarbejder – Sundhed og velfærdsteknologi

33

More magazines by this user
Similar magazines