Fremtidens-medarbejder

cebrund

Fremtidens-medarbejder

Teknologisk Institut

processer. Når forbedringsmulighederne er identificeret, skal medarbejderen kunne dokumentere

forbedringsforslag eller erfaringer skriftligt. Medarbejderen skal herefter kunne

medvirke til at udvikle organisering og arbejdsgange sådan, at opgaverne løses bedre

og mere effektivt.

At inddrage patienter og brugere i udviklingen af nye løsninger

Udvikling og afprøvning af nye sundhedsteknologiske løsninger sker ofte i projektforløb,

hvor patienter og alle berørte sundhedsfaglige personalegrupper er involveret. Denne

metode skal sikre, at nye løsninger og produkter tilgodeser både patientens og personalets

behov. Derfor skal den innovative sundhedsmedarbejder have kompetencer til at

medvirke i eksperimentelle projektforløb, hvor nye produkter og løsninger afprøves. De

fleste virksomheder finder det vigtigt, at den innovative sundhedsmedarbejder kan medvirke

i sådanne forløb, mens færre virksomheder finder behov for, at sundhedsmedarbejderen

kan lede dem.

Afprøvningen skal ske efter en systematisk metode, og den innovative medarbejder skal

kunne inddrage brugere/patienter i afdækning af hvilke krav, de stiller til nye velfærdsteknologiske

løsninger. Den innovative medarbejder skal kunne kommunikere effektivt

med borgerne uanset deres kulturelle tilhørsforhold.

Hensynet til patientens integritet og selvbestemmelsesret er et centralt kriterium for vurdering

af nye sundhedsteknologiske løsninger. Dette kræver, at den innovative sundhedsmedarbejder

kan bruge sundheds- og velfærdsteknologi i omsorgen og behandling

på en måde, så brugerne bevarer kontrollen og muligheden for at anvende de færdigheder

de har. Det stiller krav til, at den innovative sundhedsmedarbejder har empati og

psykologisk indsigt.

Fremtidens medarbejder – Sundhed og velfærdsteknologi

36

More magazines by this user
Similar magazines