Fremtidens-medarbejder

cebrund

Fremtidens-medarbejder

Teknologisk Institut

5.7. Den fleksible, innovative driftsmedarbejder

Den fleksible, innovative driftsmedarbejder findes i alle større private virksomheder inden

for sundhedsteknologi. Den fleksible, innovative medarbejder arbejder enten med produktion

af sundhedsteknologiske produkter eller med serviceydelser som salg, fragt,

kundekontakt eller rådgivning.

Figur 5-4: Den fleksible og innovative driftsmedarbejders vigtigste kompetencer - ifølge

virksomhederne

Påtage sig forskellige typer af opgaver

Se nye udviklingsmuligheder

Indsamle og tilegne sig ny viden

Bruge klager og reklamationer til at skabe forbedringer

Sætte sig ind i ny teknologi og anvende den effektivt

Håndtere kundekontakt

Medvirke i udviklingen af nye produkter eller løsninger

Tale og forstå engelsk

Forstå og efterkomme kundekrav

Medvirke i projekter, hvor nye produkter/løsninger

udvikles

Medvirke i udviklingen af forbedrede serviceydelser

Etablere netværk til samarbejdspartnere og kunder

Beskrive og dokumentere forbedringer

Medvirke til at skabe nye kunder og markeder

Anvende ny teknologi og løsninger

Tale og forstå andre fremmedsprog end engelsk

Lede projekter, hvor nye produkter/løsninger udvikles

87%

74%

70%

66%

64%

60%

56%

54%

54%

50%

46%

41%

40%

31%

20%

14%

13%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Medarbejderen skal være fleksibel, innovativ og have læringskompetence

Som figuren viser, lægger virksomhederne mest vægt på, at medarbejderen er fleksibel

og kan påtage sig forskellige typer af opgaver (87 %), se nye udviklingsmuligheder

(74 %) og indsamle og tilegne sig ny viden (70 %). Medarbejderne bør kunne deltage i

løbende udvikling og forbedring af arbejdsgange. Fejl skal bruges til læring således, at

Fremtidens medarbejder – Sundhed og velfærdsteknologi

37

More magazines by this user
Similar magazines