Fremtidens-medarbejder

cebrund

Fremtidens-medarbejder

Teknologisk Institut

ikke behøver at undvære deres medarbejdere for, at læring kan ske, og samtidig giver

denne form for læring mulighed for at anvende det lærte med det samme. Medarbejderen

skal selv kunne søge information og kunne opdatere sig selv, når opgaveløsningen

kræver det. Ligeledes skal medarbejderen selv kunne sætte sig ind i ny teknologi og anvende

den effektivt.

At kunne drive innovation og forbedre arbejdsgange

Innovation af produkter og serviceydelser er ikke kun noget, der sker i virksomhedens

udviklingsafdeling. Vækst afhænger i stigende grad af virksomhedens evne til at kunne

drage nytte af medarbejdernes ideer til forbedringer. Da medarbejderne er tæt på den

daglige opgaveløsning, kan deres erfaring og viden udgøre en vigtig innovationskilde.

Medarbejderen skal altså kunne medvirke i projekter, hvor nye produkter, løsninger eller

services udvikles. For at det kan lade sig gøre, skal medarbejderen kunne beskrive og

dokumentere sine forslag til forbedringer af arbejdsgange og processer. Medarbejderen

skal kunne beskrive konkrete ideer til forbedringer, hvilke fordele/gevinster forbedringen

kan skabe, og hvordan forbedringen kan gennemføres.

5.8. Her opfylder de nyuddannede ikke kompetencebehovet

De interviewede virksomheder er blevet spurgt, om de nyuddannede kan opfylde det

kompetencebehov, der er afgørende for, at virksomhederne kan skabe vækst og udvikling.

Medarbejdertype

”Den internationale

markedsudvikler”

”Markedsmanageren

for det

offentlige sundhedssystem”

”Den innovative

sundhedsmedarbejder

”Den fleksible,

innovative

driftsmedarbejder

%-del af virksomheder,

som synes at

nyuddannede har

mangler i forhold

tilmedarbejdertypen

54 % 57 % 53 % 44 %

Hvilke typiske uddannelser

rekrutteres

der fra?

Lang videregående

sundhedsvidenskabelig

eller naturvidenskabelig

uddannelse

Bl.a.:
biolog,

biokemiker

farmaceut

kemingeniør

civilingeniør

sundhedsteknologi

læge

dyrlæge

Sundhedsfaglige

uddannelser af lang

eller mellemlang

varighed

Bl.a.:sygeplejerske

audiolog

farmaceut

fysioterapeut

læge

civilingeniør

sundhedsteknologi

Derudover rekrutteres

også merkantilt

uddannede, fx

cand.merc. og HD

Sundhedsfagligt

uddannede, som har

kontakt med patienter.

Bl.a.

læge

social- og sundhedsassistent

sygeplejerske

ergoterapeut

fysioterapeut

diætist

radiograf

bandagist

jordemoder

Bl.a.

Typisk fagligt

uddannede som

arbejder i produktionen

plastmager

værktøjsmager

smed

industrioperatør

industri tekniker

blikkenslager

elektrikere

Fremtidens medarbejder – Sundhed og velfærdsteknologi

39

More magazines by this user
Similar magazines