Fremtidens-medarbejder

cebrund

Fremtidens-medarbejder

Teknologisk Institut

Oversigten viser, at en stor andel af virksomhederne svarer, at der i høj grad eller nogen

grad er afstand mellem, hvad nyuddannede kan, og de kompetencehov, som virksomheden

har i forhold til de respektive medarbejdertyper.

For alle medarbejdertyperne er der en ret stor andel (44-54 %) af virksomhederne, der

vurderer, at de nyuddannede har mangler i forhold til de kompetencekrav, medarbejdertypen

stiller. De interviewede virksomheder er i forlængelse heraf blevet bedt om at

kommentere, hvad det er, de nyuddannede mangler. I det følgende sammenfattes det

for hver af de respektive medarbejdertyper, hvilke kompetencer virksomhederne typisk

nævner, at de nyuddannede ikke er rustet til.

Den internationale markedsudvikler

Virksomhederne nævner typisk følgende mangler hos de nyuddannede:
Sprogkompetencer og kulturel forståelse. Disse kompetencer er vigtige i forbindelse

med salgs- og handelssituationen.

Forretningsforståelse og det at kunne sælge. Dette opleves ikke at have noget

særligt fokus i uddannelserne, der lægger hovedvægten på det sundhedsfaglige.

Praktisk erfaring. Det være sig at kunne forstå og løse konkrete opgaver i den virkelige

verden. De nyuddannede opleves som teoretisk stærke, men mere usikre i

anvendelsen af teorier, metoder og værktøjer på konkrete problemer

Markedsmanager for det offentlige sundhedssystem

Virksomhederne nævner typisk følgende mangler hos de nyuddannede:

Forretningsforståelse og kendskab til den offentlige sektor. Det efterspørges, at de

nyuddannede bliver bedre til at forstå den offentlige sektor og de lovgivningsmæssige

krav og standarder, der gælder for sundhedsydelser. Dette er et vigtigt

grundlag for at kunne ramme kundernes behov.

Fagligt funderede salgskompetencer. Markedsmanageren skal have et grundigt

fagligt og teknisk kendskab til sit produkt og kundens behov. Det kræver fagligt

funderede salgskompetencer, hvor markedsmanageren præsenterer tal og argumentation

i salgssituationen.

Tilbudsgivning ved licitationer. Den offentlige sundhedssektors indkøb er i stigende

grad underlagt udbudsregler. Det betyder, at markedsmanagere skal kunne

udforme skriftlige tilbud, hvor der stilles store krav til dokumentation af virksomhedens

løsningsforslag og kalkulation af priser, der er konkurrencedygtige. Markedsmanagere

skal have indsigt i den offentlige beslutningsproces og udbudsproces.

Mundtlig kommunikation med kunder hvor der etableres en solid faglig og personlig

salgsrelation. Der opleves en stigende tendens til, at nyuddannede i for høj

grad kommunikerer via sms og e-mail. De skal i stedet være bedre til at kommunikere

mundtligt ved aftalte møder, hvor de lytter til kundens behov og præsenterer

mulige løsninger.

Den innovative sundhedsmedarbejder

De interviewede offentlige sundhedsvirksomheder oplever typisk følgende mangler hos

de nyuddannede:

Fremtidens medarbejder – Sundhed og velfærdsteknologi

40

More magazines by this user
Similar magazines