Fremtidens-medarbejder

cebrund

Fremtidens-medarbejder

Teknologisk Institut

Vigtigt at de sundhedsuddannedes forretningsforståelse fremmes

Workshopdeltagerne var ret overraskede over, hvor stor betydning virksomhederne lægger

på de generelle forretningskompetencer i medarbejdertyperne ”Den internationale

markedsudvikler” og ”Markedsmanager for det offentlige sundhedssystem”.

De tolker det sådan, at virksomhederne lægger mere vægt på de generelle, forretningsmæssige

kompetencer end uddannelsesinstitutionerne sædvanligvis opfatter. Det skal

ikke forstås sådan, at de sundhedsfaglige kompetencer ikke er vigtige, men for at kunne

skabe vækst og markedsudvikling er det afgørende at besidde generelle, forretningsmæssige

kompetencer og at kunne engelsk.

Internationalisering kan fremmes bedre gennem udlandsophold

Med hensyn til anvendelse af engelsk i undervisningen, fremhævede nogle af deltagerne

fra bl.a. DTU, Københavns Universitet og Professionshøjskolen Metropol, at et stigende

antal fag/kurser bliver udbudt på engelsk, fordi der er langt flere internationale studerende

nu end tidligere.

Uddannelsesinstitutionerne vurderer dog, at det er svært at få de danske studerende til

at gennemføre studieophold i udlandet. Den væsentligste barriere er, at det ofte er svært

at få tilstrækkeligt mange ECTS-point for deres ophold og at få dem meritoverført.

Tværfaglig tilgang bør styrkes

Uddannelsesinstitutionerne lægger mærke til, at medarbejdertypen ”Markedsmanager for

det offentlige sundhedssystem” og ”Den innovative sundhedsmedarbejder” lægger stor

vægt på tværfaglige kompetencer.

De tolker det sådan, at sundhedssystemet består af en bred vifte af personalegrupper

med hvert deres specifikke sundhedsfaglige fokus. For at den enkelte patient oplever

kontinuitet i sit behandlingsforløb, er det afgørende, at alle faggruppers indgangsvinkel

bliver tilgodeset ved nye sundhedsteknologiske løsninger. Derfor skal den innovative

sundhedsmedarbejder kunne samarbejde på tværs af faggrupper og afdelinger, så opgaver

løses effektivt.

Uddannelsesinstitutionerne er opmærksomme på, at der i sundhedssystemet er øget behov

for, at de sundhedsfaglige grunduddannelser skal ruste de nyuddannede bedre til at

indgå i et tværfagligt og tværsektorielt samarbejde. Tværfagligt samarbejde er nødvendigt

for at kunne styrke den rehabiliterende indsats, hvor flere opgaver skal løses i primærsektoren

tæt på borgerne. Blandt uddannelsesinstitutionerne nævnes det, at KL for

nylig er kommet med anbefalinger om, at De Sundhedsfaglige Grunduddannelser skal

ruste de nyuddannede til at indgå i tværfagligt og tværsektorielt samarbejde samt understøtte

udviklingen af ”shared care”-modeller. Uddannelsesinstitutionerne tolker det

således, at de sundhedsfaglige uddannelser tilsammen i højere grad skal ligne virkeligheden,

hvor de forskellige faggrupper arbejder tværfagligt sammen.

Uddannelsesinstitutionerne vurderer, at de bør samarbejde mere indbyrdes således, at

de studerende under uddannelsen gennemfører flere tværfaglige forløb, fx i form af

sommerskoler. Region Hovedstaden kunne spille en rolle i at facilitere samarbejdet om

sådanne tiltag.

Fremtidens medarbejder – Sundhed og velfærdsteknologi

42

More magazines by this user
Similar magazines