Fremtidens-medarbejder

cebrund

Fremtidens-medarbejder

Teknologisk Institut

gengæld er eksporten fra området anselig, og værditilvæksten er stor. Vækstforventningerne

knytter sig især sig til de eksisterende klynger af virksomheder med tekniskvidenskabelige

spidskompetencer inden for medicinalindustrien og industriel brug af bioteknologi,

fx til fremstilling af brændsel eller erstatning for skadelige kemikalier.

Udviklingen i den globale økonomi, som har betydet, at middelklasserne vokser i tidligere

udviklingslande, betyder også, at markedet for den danske biotekindustris produkter og

ydelser vokser. Samtidig betyder udviklingen i forretningsmodeller i medicinalbranchen,

at værdikæden fra forskningsmæssig opdagelse, indtil pillen ligger ude hos apotekerne,

er splittet op i mange led. Her udgør kontraktforskning, hvor virksomheden foretager test

af et lægemiddel eller vurderer kravene til produktion, en væsentlig mulighed for danske

bioteknologiske virksomheder.

Endelig åbner en stigende efterspørgsel efter nye energikilder til erstatning for de fossile

brændstoffer muligheder for udvikling af biobaserede teknologier til fremstilling af

brændstoffer og energi ved hjælp af biologiske processer.

Udfordringer for Bioteknologi

På trods af de bioteknologiske virksomheders vækst og gunstige placering er der udfordringer

for virksomhederne i hovedstadsregionen.

De væsentligste udfordringer hænger sammen med, at branchen er stærkt globaliseret,

og at den danske klynges virksomheder derfor konkurrerer på et globalt marked, hvor

der findes betydeligt større klynger end den danske og meget store medicinalkoncerner

med en bredere produktportefølje. De globale koncerner har i kraft af deres størrelse

bedre muligheder for at drive lobbyvirksomhed overfor nationale og internationale reguleringsmyndigheder,

som fastlægger kravene til godkendelse af medicinske præparater.

En anden udfordring hænger sammen med, at store virksomheder som Novo Nordisk og

Lundbeck er meget afhængige af, at de hele tiden kan udvikle nye præparater til erstatning

for præparater, hvor patentet udløber. Det kræver adgang til meget specialiseret

forskning og dybe faglige kompetencer på særdeles højt niveau. De danske forskningsmiljøer

er små i international sammenligning, og de danske biotekvirksomheder bliver

derfor nødt til at rekruttere internationalt.

For de små biotekvirksomheder som beskæftiger få, er udfordringerne især forbundet

med deres størrelse. Disse små virksomheder er ofte etableret som spin-offs – enten fra

universiteterne eller fra de store biotekvirksomheder. De er ofte fagligt tunge, men forretningsmæssigt

er de svagt funderede. Tilmed er de oftest ekstremt overspecialiserede

og dermed meget sårbare over for konkurrence fra tilsvarende virksomheder i udlandet.

De har vanskeligt ved at skaffe kapital, og har ikke kapacitet til at foretage test in-house.

Når de får investeringer, outsourcer de i stigende grad alle studier til kontraktforskningsfirmaer

i USA og Storbritannien. Dermed skabes væksten ikke i Danmark. Hvis produktet

er succesfuldt, vil selskabet ofte blive solgt til en multinational virksomhed og flytte.

Endelig er det en udfordring, at etiske problemstillinger spiller en stadig voksende rolle i

takt med de bioteknologiske fremskridt. Fertilitetsbehandling har allerede udløst en del

etiske diskussioner, og disse diskussioner vil komme til at fylde mere, når mulighederne

for at bruge bioteknologi til at forbedre raske menneskers præstationer vokser, og når

sammensmeltninger mellem bioteknologi og IT øger mulighederne for intelligente im-

Fremtidens medarbejder – bioteknologi

45

More magazines by this user
Similar magazines