Fremtidens-medarbejder

cebrund

Fremtidens-medarbejder

Teknologisk Institut

gennemføre udviklingsprocesser, herunder forskning, inden for given tidsramme og økonomi.

Samtidig fremhæver 76 % af virksomhederne evnen til at forske erhvervsrettet som meget

vigtig. At forske erhvervsrettet indebærer bl.a., at udviklingsprojekter ses i sammenhæng

med resten af virksomheden. En fødevarevirksomhed formulerer det som ”forretningsforståelse

- forståelse for alle led i virksomheden”, mens en virksomhed i medicinalbranchen

taler om ”at have øje for væsentligheden af det, de gør i forhold til det store

billede, dvs. prioritere arbejdsopgaver og kunne værdisætte egen tid”. Det stiller krav til

evnen til at overskue udviklingsprojektet fra start til slut og til at kunne arbejde selvstændigt

og målrettet.

Nogle af virksomhederne har sat ord på, hvad dette kræver af den effektive innovator.

Vedkommende skal, foruden sin høje faglighed, have analytisk overblik og kunne arbejde

struktureret og omhyggeligt, med sans for detaljen. En effektiv adfærd i udviklingsprocesser

handler også om at kunne dokumentere processer og resultater. Den effektive

innovator skal kunne dokumentere og formidle.

At kunne samarbejde og udvikle tværfagligt

For at den bioteknologiske virksomhed skal kunne vokse, skal udviklerne kunne samarbejde

godt og effektivt med kolleger, leverandører, kunder, investorer og forskningsmiljøer

om udvikling af produkter og ydelser. 69 % af virksomhederne fremhæver vigtigheden

af at kunne samarbejde med industrielle miljøer og 55 % lægger vægt på evnen til

at samarbejde med forskere på universiteter. Det er især i medicinalindustrien, at samarbejdet

med universiteterne vægtes højt. Når virksomhederne bliver spurgt, hvilke

kompetencer, de får brug for fremover, er samarbejde det ord, som går igen flest gange.

Det kræver, at den effektive innovator forstår og værdsætter bidrag fra personer med

andre faglige tilgange og perspektiver. Den effektive innovator skal kunne bringe sin faglighed

i spil i udviklingsprojekter sammen med andre fagligheder.

At beherske informationsteknologiske muligheder

IT bidrager til virksomheders vækst med en bred palet af muligheder for informationssøgning,

dataindsamling, analyse, dokumentation, styring af processer og relation og

meget, meget mere. Derfor er det helt centralt, at den innovative udvikler behersker

relevante IT-redskaber. Hvad der er relevant, afhænger til dels af branchen, men næsten

alle virksomheder peger på nødvendigheden af at beherske Microsoft Office-pakken.

Dog bemærker en virksomhed: ”Vi støder hele tiden på nye programmer, så det er vigtigt

med omstillingsparathed”. Den effektive innovator skal have digitale kompetencer på

højt niveau.

At forstå markeder og forbrugeradfærd

Selv om bioteknologiske virksomheder ofte er forskningstunge, skal produkter og services

stadig vise deres værd på de nationale og internationale markeder. Det er derfor

afgørende, at udviklere har blik for, hvordan disse markeder bevæger sig, hvad enten

det er fødevareindustriens forbrugermarked, eller det er medicinalindustriens offentligt

drevne markeder således, at de udviklede projekter eller services matcher behov i markedet.

Derfor er det vigtigt at afdække internationale markeder og følge med i samfunds-

Fremtidens medarbejder – bioteknologi

49

More magazines by this user
Similar magazines