Fremtidens-medarbejder

cebrund

Fremtidens-medarbejder

Teknologisk Institut

1. Forord

Denne undersøgelse afdækker hvilke kompetencer, virksomheder og eksperter vurderer,

er vigtige for at skabe vækst i fremtiden. Undersøgelsen belyser spørgsmålene:

Hvad skal fremtidens medarbejdere kunne, for at virksomheder kan skabe

vækst?

Hvor godt rustede er de nyuddannede i forhold til at bidrage til vækst?

Undersøgelsen fokuserer på seks erhvervsområder, der skønnes at have et særligt potentiale

i forhold til vækst i hovedstadsregionen. Væksterhvervene omfatter:

Sundhed og velfærdsteknologi

Bioteknologi

Energi og bæredygtighed

Kreative erhverv

Turisme, oplevelser og event

Transport og logistik

Undersøgelsen bygger på telefoninterview med knap 1200 virksomheder og 80 brancheeksperter

og vedrører det geografiske område ”Region Hovedstaden”, som med sine 1,7

millioner indbyggere omfatter ca. en tredjedel af Danmarks befolkning. 1 (Undersøgelsen

er foretaget i perioden september 2013 til april 2014.

1.1. Læsevejledning

Rapporten er opbygget med en række kapitler, der går på tværs af alle væksterhverv

(kapitel 2-4) samt en række kapitler, der fokuserer på vækstforventninger og fremtidens

kompetencebehov i hvert enkelt væksterhverv (Kapitel 5-10):


I kapitel 2 præsenteres undersøgelsens hovedkonklusioner, som går på tværs af

alle væksterhverv

I kapitel 3 præsenteres anbefalinger til fremtidig tilrettelæggelse af uddannelser

på tværs af alle væksterhverv

I kapitel 4 præsenterer de seks væksterhverv og deres betydning for hovedstadsregionen

I kapitel 5-10 beskrives for hvert væksterhverv en række medarbejdertyper, som

skaber vækst. I alt identificeres 20 medarbejdertyper, der i særlig grad er afgørende

for vækst i virksomhederne. Kapitlerne kan læses uafhængigt af hinanden.

I kapitel 11 beskrives undersøgelsens metode.

1 I rapporten anvendes i øvrigt betegnelsen ”hovedstadsregionen” for den geografiske størrelse, og ”Region

Hovedstaden” for organisationen.

Fremtidens medarbejder – Hvilke kompetencer skaber vækst

5

More magazines by this user
Similar magazines