Fremtidens-medarbejder

cebrund

Fremtidens-medarbejder

Teknologisk Institut

Både fødevarer og medicin er stærkt regulerede områder. For at sikre, at virksomhedens

produkter er i overensstemmelse med lovkrav på nye og eksisterende markeder, skal

forbindelsesofficeren have kendskab til love og regler i forskellige lande og kunne formidle

disse lovkrav til udviklere og ledelse. Forbindelsesofficeren skal have grundlæggende

forståelse for jura og evne til klar kommunikation.

At kunne minimere risici

Bioteknologisk udvikling er som hovedregel særdeles ressourcekrævende. Der er tale om

meget specialiseret viden og redskaber, som ikke uden videre kan omstilles til andre anvendelser.

Derfor er det af afgørende betydning, at risici afdækkes med henblik på at

minimere dem. Afhængigt af branche kan risici have meget forskellig karakter. De kan

være tekniske, knyttet til materialer eller udstyr; de kan være økonomiske, knyttet til

investorers villighed til at skyde penge i et bestemt delprojekt eller en fase; de kan være

knyttet til markeder eller konkurrenters adfærd mv. Forbindelsesofficeren skal altså beherske

risikostyring og enten selv gennemføre risikoanalyser eller anvende andres analyser.

Forbindelsesofficeren skal forstå forretningsmæssige risici.

At sikre leverancer gennem klar kommunikation og gode relationer

For mange bioteknologiske virksomheder er det helt afgørende, at virksomheden får tilført

de rigtige underleverancer. Ofte skal leverancerne opfylde meget specifikke krav til

kvalitet eller bestemte standarder. Særligt når der er tale om underleverandører i udlandet,

er det en udfordring at styre samarbejdet. Det vil ofte være forbindelsesofficeren,

som har kontakten til underleverandører. Det kræver, at forbindelsesofficeren formår at

videreformidle virksomhedens krav og betingelser. Men forbindelsesofficeren skal også

sikre sig, at underleverandøren forstår dem og ved, hvad der skal til for at efterleve dem.

Forbindelsesofficeren skal kunne kommunikere klart og entydigt, mundtligt og skriftligt.

Klare kontrakter er vigtige, men lige så væsentligt er det, at samarbejdet med leverandørerne

er præget af gensidig tillid og gode relationer, idet dette vil bidrage til, at eventuelle

misforståelser kan opklares hurtigt og gnidningsfrit. Det er derfor en vigtig opgave

for forbindelsesofficeren at etablere gode relationer til leverandører (og til kunder). Forbindelsesofficeren

skal kunne opbygge og vedligeholde gode relationer på tværs af faglighed

og landegrænser.

Fremtidens medarbejder – bioteknologi

52

More magazines by this user
Similar magazines