Fremtidens-medarbejder

cebrund

Fremtidens-medarbejder

Teknologisk Institut

6.5. Den fleksible, innovative driftsmedarbejder

Driftsmedarbejdere findes i større omfang i fødevarebrancherne end i medicinalindustrien.

I fødevarevirksomheder er der især tale om medarbejdere, som medvirker i fremstilling

eller distribution af fødevarer. I forsknings- og udviklingstunge virksomheder har

driftsmedarbejdere ofte en rolle som forskningsassistenter. Endelig er en del driftsmedarbejdere

beskæftiget med salg eller administration. Driftsmedarbejdernes uddannelsesbaggrund

er typisk en faglært brancherelevant uddannelse i fødevarebranchen, laborant

eller laboratorietekniker i bioteknologisk forskning og udvikling. Den fleksible, innovative

driftsmedarbejder bidrager til vækst ved at understøtte optimering af arbejdsgange og

sikre at bruger- og kundeerfaringer anvendes til forbedringer.

Figur 6-3: Det skal den fleksible, innovative driftsmedarbejder kunne - ifølge virksomhederne

Være fleksibel - påtage sig forskellige typer af

opgaver

Sætte sig ind i ny teknologi og anvende den effektivt

Have læringskompetence -selv søge information og

opdatere sig selv

Lytte til kunders krav til produkter og service og

tilpasse den til kundens behov

Bruge klager og reklamationer fra kunder til at skabe

forbedringer

Håndtere kontakt med kunder så de oplever god

faglig information og service

Se nye muligheder for at forbedre arbejdsgange og

processer i virksomheden

Medvirke i projekter, hvor nye produkter/løsninger

udvikles

Medvirke i udviklingen af nye produkter eller

løsninger

Dokumentere forslag til forbedringer af

arbejdsgange og processer

Tale og forstå engelsk

Anvende ny teknologi sådan at energiforbrug og

miljøbelastning reduceres bedst muligt

Medvirke i udviklingen af forbedrede serviceydelser

til kunderne

Medvirke til at skabe nye kunder og markeder

Etablere netværk til samarbejdspartnere og kunder

Lede projekter, hvor nye produkter/løsninger

udvikles

Tale og forstå andre fremmedsprog end engelsk

83%

71%

54%

50%

50%

50%

50%

46%

42%

38%

38%

33%

33%

29%

21%

8%

0%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%

Fremtidens medarbejder – bioteknologi

53

More magazines by this user
Similar magazines