Fremtidens-medarbejder

cebrund

Fremtidens-medarbejder

Teknologisk Institut

Vigtigt at være fleksibel og læringsparat

Som det fremgår af figuren ovenfor, er det, i forhold til Den effektive innovator og Forbindelsesofficeren,

færre af kompetencerne, som virksomhederne vurdererer meget

vækstkritiske. Men virksomhederne er enige om, at fleksibilitet (83 %), at kunne sætte

sig ind i ny teknologi og anvende den effektivt (71 %) og at kunne søge information og

opdatere sin viden er meget vigtige kompetencer hos driftsmedarbejderne.

At medvirke til fleksibilitet i produktionen

Bioteknologiske virksomheder har ofte behov for at kunne omstille hele virksomheden

eller dele af den. Medicinalvirksomheder og forskningstunge biotekvirksomheder arbejder

grundlæggende projektorienteret. Fødevarevirksomheder innoverer og skifter ofte produktion

i takt med sæsoner. Driftsorganisationen stilles derfor over for den konstante

udfordring at anvende fagligheden på nye måder og i nye forbindelser. Virksomhederne

lægger da også vægt på, at personlig fleksibilitet er en nøglekompetence i forhold til

fremtidig vækst. Den fleksible, innovative driftsmedarbejder skal kunne håndtere ændringer

i arbejdssituationen.

At kunne tilegne sig ny viden

Hele den bioteknologiske branche bygger på udnyttelse af et viden- og teknologifelt i

rivende udvikling. Det gælder ikke alene de grundlæggende bioteknologier (genmodifikation,

stamcelleteknologi mv.), men også de teknologier, som anvendes i fremstilling af

produkter og i administrationen. De adspurgte virksomheder peger på vigtigheden af at

kunne følge med i ændringer i produktionsteknologi, især automatisk procesteknologisk

udstyr. For driftsmedarbejdere i projekter og administration er udviklingen i IT-systemer

central. Derfor er det vigtigt, at driftsmedarbejderne har evne og vilje til at sætte sig ind

i nye teknologier. Den fleksible, innovative driftsmedarbejder skal være teknologisk nysgerrig.

Både den høje forandringstakt og den teknologiske udvikling stiller krav til driftsmedarbejderne

om at kunne indsamle og tilegne sig ny viden, altså at have læringskompetence.

Denne kompetence prioriteres højt af virksomhederne. Det stiller krav til driftsmedarbejdernes

evne til at tilegne sig viden. Først og fremmest forudsættes det, at medarbejderne

kan læse (fx dokumentation, produktspecifikationer), og at de formår at omsætte

det læste i dagligdagen. Specifikationer til produktionsudstyr og produkter findes

hyppigt på engelsk. Det er et mindretal af virksomhederne, som finder engelskkompetencer

vigtige. Der er dog flere virksomheder, der forventer, at beherskelse af engelsk vil

blive vigtigere fremover. Den fleksible, innovative driftsmedarbejder skal kunne tilegne

sig ny videntil problemløsning.

At medvirke til innovation i alle virksomhedens dele

Udviklingsafdelinger er ofte fokuseret på den centrale forsknings- eller udviklingsopgave

og ser ikke mulighederne for innovation i andre dele af virksomheden. Her har driftsmedarbejderne

en helt central rolle i at medvirke til, at alle led i virksomheden innoveres

og optimeres. Virksomhederne anfører forbedring af arbejdsgange, indførelse af nye tekniske

installationer, nye varianter eller pakningsstørrelser som eksempler på forbedringer

i produktionen. Den fleksible, innovative driftsmedarbejder skal have fokus på forbedring.

Fremtidens medarbejder – bioteknologi

54

More magazines by this user
Similar magazines