Fremtidens-medarbejder

cebrund

Fremtidens-medarbejder

Teknologisk Institut

Det er dog vigtigt at understrege, at der også fra ledelsen skal gives plads til udfoldelse

af denne kompetence.

Forbedringer i service kan bl.a. handle om opfølgning på kunder og feedback til produktionen,

ideer til kampagner, forbedring af logistik, og rådgivning til kunder om produkterne.

Her spiller den selvstændige driftsmedarbejder en helt central rolle. Den fleksible,

innovative driftsmedarbejder skal forstå kundebehov.

6.6. Her opfylder de nyuddannede ikke kompetencebehovet

De interviewede virksomheder er blevet spurgt, om de nyuddannede kan opfylde det

kompetencebehov, der er afgørende for, at virksomhederne kan skabe vækst og udvikling.

Medarbejdertype

”Den effektive

innovator”

”Forbindelsesofficeren”

”Den fleksible,

innovative

driftsmedarbejder

%-del af virksomheder, som

synes at ny-uddannede har

mangler i forhold til medarbejdertypen

66 % 54 % 42 %

Hvilke typiske uddannelser rekrutteres

der fra?

Fødevarebrancher:

dels faglærte,

dels akademikere,

en del

ph.d.er.

Bl.a.

bagere,

brygmestre,

mejerister

levnedsmiddelteknikere

kemikere

kemiingeniører

I forskningstung

bioteknologi og

medicinalindustri

Bl.a.


cand.scient.

(oftest biologi,

kemi)

læger, farmaceuter

Ingeniører

Dyrlæger

Sygeplejersker

Altovervejende

akademikere,

uanset branche.

Bl.a.

cand.scient.

(oftest biologi,

kemi)

ingeniører

(kemi-, elektronik-)

farmaceuter

cand.merc.

(ganske få)

Mange ufaglærte.

Faglærte i fødevarebrancherne,

faglærte og videregående

uddannelse

i medicinalindustri,

forskning

og udvikling.

Bl.a.
kok, bager,

konditor

klejnsmed

laborant

laboratorietekniker

HH

Kontoruddannelse

Ingeniører

(mejeri-, kemi-,

maskin-)

For alle medarbejdertyperne er der en ret stor andel (42 % - 66 %) af virksomhederne,

der vurderer, at de nyuddannede har mangler i forhold til de kompetencekrav, som stilles

til medarbejdertypen. Afstanden mellem de eksisterende og de forventede kompetencer

Fremtidens medarbejder – bioteknologi

55

More magazines by this user
Similar magazines