Fremtidens-medarbejder

cebrund

Fremtidens-medarbejder

Teknologisk Institut

synes at være større for de forsknings- og udviklingstunge profiler end for driftsmedarbejderne.

De interviewede virksomheder er i forlængelse heraf blevet bedt om at kommentere på,

hvilke kompetencer, de nyuddannede ikke dækker. I det følgende sammenfattes det for

hver af de respektive medarbejdertyper, hvilke manglende kompetencer virksomhederne

typisk nævner.

Den effektive innovator

De bioteknologiske virksomheder nævner typisk følgende mangler hos de nyuddannede:
Manglende erhvervserfaring. Virksomhederne efterspørger større kendskab til

branchen og større forretningsforståelse. De nyuddannede skal være bedre til at

sætte deres viden i spil og arbejde selvstændigt.

Evne til selvledelse. Det er væsentligt, at de projektledende innovatorer er i stand

til at styre udviklingsprocesser under hensyntagen til tid og ressourcer. Her oplever

nogle virksomheder, at de nyuddannede ikke er tilstrækkeligt selvkørende. En

virksomhed taler om manglende evne hos de nyuddannede til at værdisætte egen

tid og prioritere arbejdsopgaver.

Systematik og dokumentationskompetencer. I brancher, hvor forskning spiller en

stor rolle, er fyldestgørende og korrekt dokumentation altafgørende.

Herudover nævner et par virksomheder helt konkrete kompetencer, som de mangler,

samtidig med at de dog selv bemærker, at der er tale om nichekompetencer:


Forskningsmæssig viden om allergier på medicinuddannelsen samt viden om neoepitoper.

Forbindelsesofficeren

Det er kun ca. 1/4 af virksomhederne, som har ønsket eller set sig i stand til at uddybe,

hvilke kompetencer, som de ser mangler hos de nyuddannede. De peger på følgende

mangler:

Manglende erfaring, især i forhold til at skabe forretningsmæssige relationer. Det

er især fødevarevirksomhederne, som efterspørger praktisk erfaring og evne til at

skabe relationer. Der tales også om manglende modenhed og manglende forståelse

for andre mennesker.

Utilstrækkelig dyb viden. Flere virksomheder efterlyser mere faglig dybde inden

for virksomhedens niche, men de bemærker samtidig, at det formentlig kun kan

opnås gennem efteruddannelse. Andre bemærker, at de nyuddannedes viden ikke

er bred nok, og at der mangler kommercielle kompetencer.

Ikke tilstrækkeligt selvledende. Det er væsentligt, at forbindelsesofficeren er i

stand til at styre udviklingsprocesser under hensyntagen til tid og ressourcer. Her

oplever nogle virksomheder, at de nyuddannede ikke er tilstrækkeligt selvkørende.

En virksomhed taler om manglende evne hos de nyuddannede til at værdisætte

egen tid og prioritere arbejdsopgaver.

Viden om virksomhedsforhold og kompetencer inden for projektledelse. En virksomhed

ser gerne en blanding af biofag og kommercielle fag på uddannelserne

Fremtidens medarbejder – bioteknologi

56

More magazines by this user
Similar magazines