Fremtidens-medarbejder

cebrund

Fremtidens-medarbejder

Teknologisk Institut

med henblik på denne profil. Ligeledes efterlyser virksomhederne også dokumentationskompetencer

for denne profil.

Den fleksible, innovative driftsmedarbejder

Det er få bioteknologiske virksomheder i hovedstadsregionen, der oplever, at der er afstand

mellem virksomhedens kompetencebehov i driftsfunktioner og kompetencerne hos

nyuddannede medarbejdere. Disse virksomheder nævner følgende mangler hos de nyuddannede:
Manglende erfaring – virksomhederne efterlyser mere praktisk indhold i uddannelserne.

Manglende fleksibilitet både i forhold til arbejdstid og i forhold til at påtage sig opgaver,

som ligger uden for ens faglige forudsætninger.

Fremmedsprog – et par virksomheder bemærker, at driftsmedarbejdernes engelskkompetencer

kunne være bedre.

6.7. Hvordan kan uddannelserne styrke kompetencerne hos de

nyuddannede?

Teknologisk Institut har på en workshop præsenteret medarbejdertyperne for repræsentanter

for uddannelsesinstitutioner, der udbyder bioteknologiske uddannelser (oversigt

over deltagere i bilag 1). På workshoppen blev det drøftet, på hvilke områder uddannelserne

kan udvikles således, at de bedre kan tilføre studerende de vækstkompetencer,

undersøgelsen peger på.

I det følgende sammenfattes vurderingerne fra workshoppen.

Ønsker om et tættere samspil med industrien bør imødekommes af uddannelserne

Universiteterne bør i højere grad holde sig ajour med industriens krav og indbygge dem i

pensum. Det blev dog bemærket, at der er modstand mod dette blandt det videnskabelige

personale. Case-baseret undervisning blev fremhævet som en effektiv måde at sikre

relevans på – forudsat at casene er realistiske. Virksomhederne er ikke altid lige villige til

at stille cases til rådighed. En anden metode er øget brug af virksomhedspraktik i universitetsuddannelserne.

Her oplever uddannelserne, at de offentlige institutioner og styrelser

ikke er åbne nok over for at tage praktikanter.

Der er et dilemma mellem virksomhedernes ønsker om specialisering og uddannelsernes

evne til at skræddersy medarbejdere

Uddannelsesinstitutionerne påpeger, at de har vanskeligt ved at levere meget specialiserede

kandidater, med mindre virksomhederne påtager sig et medansvar ved fx at stille

cases, praktik eller andre samarbejdsmuligheder til rådighed.

Viden om regulering bør indgå i alle uddannelser, som retter sig imod bioteknologiske

brancher

Regulering spiller så stor en rolle for alle bioteknologiske virksomheder, at viden om regulering

bør indgå i alle uddannelser, som retter sig mod disse virksomheder. Der er ikke

Fremtidens medarbejder – bioteknologi

57

More magazines by this user
Similar magazines