Fremtidens-medarbejder

cebrund

Fremtidens-medarbejder

Teknologisk Institut

tale om egentlige jurafag, men snarere om at introducere regulering i andre fag og især i

cases og projektarbejde.

Der er behov for tværdisciplinært samarbejde allerede i uddannelsen

Når arbejdsmarkedet kræver samarbejde med andre fagdiscipliner, bør det øves allerede

i uddannelsen. En måde at fremme sådan et samarbejde på, er tværdisciplinære sommerskoler.

På Københavns Erhvervs Akademi har man erfaring med sådanne sommerskoler,

og erfaringen viser, at professionerne styrkes i deres faglighed i samarbejdet med

andre professioner.

Den internationale dimension er vigtig

Der undervises mange steder på engelsk, men det er et åbent spørgsmål, om undervisernes

engelskkundskaber er tilstrækkelige, idet det faglige niveau sommetider lider skade,

fordi underviseren ikke behersker et nuanceret fagsprog.

Fremtidens medarbejder – bioteknologi

58

More magazines by this user
Similar magazines