Fremtidens-medarbejder

cebrund

Fremtidens-medarbejder

Teknologisk Institut

2. Konklusioner

Denne undersøgelse afdækker hvilke kompetencer, virksomheder og eksperter vurderer

som afgørende for, at fremtidens medarbejder kan bidrage til vækst. Vækstkompetencerne

identificeres inden for seks væksterhverv: Sundhed og velfærdsteknologi, Bioteknologi,

Transport og logistik, Energi og bæredygtighed, Turisme, oplevelser og event

samt Kreative erhverv. I hvert af de seks væksterhverv er der udviklet en række kompetencebeskrivelser

i samspil med brancheeksperter. Dernæst har ca. 200 virksomheder

per væksterhverv vurderet betydningen af disse bud på kompetencer. Resultaterne præsenteres

for hvert væksterhverv i kapitel 5-10.

Undersøgelsen peger på fem helt centrale vækstkompetencer, der går på tværs af alle

seks væksterhverv, og identificerer 20 medarbejdertyper, der i særlig grad er afgørende

for at skabe vækst. Herudover kan der på baggrund af undersøgelsen drages en række

mere overordnede og generelle konklusioner. I det følgende gennemgås disse centrale

vækstkompetencer og undersøgelsens øvrige konklusioner.

Fem kompetencer, der skaber vækst

Når man løfter blikket og kigger på tværs af væksterhvervene, peger virksomhederne på

fem centrale kompetencer, som en meget stor del af fremtidens medarbejdere skal have

for at bidrage til vækst. Det skal understreges, at virksomhederne samtidig forventer et

højt fagligt niveau hos alle medarbejdertyper. Medarbejderne skal kunne deres fag og

være opdaterede på metoder og teknologier. Vækstkompetencerne beskrives her:

Fremtidens medarbejder skal være

International

Forretningsudvikler

Kreativ problemløser

Sam-udvikler

Tværfaglig

International: At begå sig i internationalt samarbejde

Det danske marked er begrænset, og globale spillere har gjort deres indtog som konkurrenter,

kunder og leverandører. Vækst kræver i stigende grad øget internationalt samspil.

Derfor lægger virksomheder i alle væksterhverv stor vægt på, at medarbejderne kan

tale og forstå engelsk, og at de kan arbejde sammen med leverandører, kunder og samarbejdspartnere

med en anden kulturel baggrund.

Forretningsudvikler: At omsætte viden til forretnings- og markedsudvikling

Viden er kun kilde til vækst, hvis den omsættes til produkter eller serviceydelser. Derfor

er der i alle væksterhverv brug for medarbejdere, der kan bidrage til, at omsætningen

fra viden til forretning sker. Det kræver, at medarbejderne kan vurdere forretningsmæssige

potentialer i ny viden, og at de er trænede i at se på den nye viden fra et brugsperspektiv.

Fremtidens medarbejder – Hvilke kompetencer skaber vækst

6

More magazines by this user
Similar magazines